Προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων- Δείτε ειδικότητες

Την πρόσληψη 33 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Πατρέων – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Συγκεκριμένα, ζητείται εκπαιδευτικό προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από 8 έως 9 μήνες.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του uπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγή νόμιμα από αυτές.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Eυρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες:

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here