Παράταση προθεσμιών για δήλωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την καταχώρηση των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφηκε την Τετάρτη (30/10) και με την τροποποίηση που έγινε επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Το υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, κατόπιν πρότασης, μεταξύ άλλων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποφάσισε να δοθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος από τη νομοθεσία χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας μας να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής:

  • Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019
  • Ομάδα Β’ έως 28/11/2019
  • Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here