Πανεπιστήμιο Κρήτης: Νέες θέσεις στο Τμήμα Οικονομικών – Προσόντα και προθεσμία

Θέσεις σε υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σπουδές στα εξής:

Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Μακροοικονομική Ανάλυση
Μικροοικονομική Ανάλυση
Νεότερη Οικονομική Ιστορία
Οικονομετρία
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Πολιτική Οικονομία

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

Αίτηση (στοιχεία επικοινωνίας, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και προτεινόμενο επιβλέποντα)
Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος
Αντίγραφο πτυχίου
Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών
Βιογραφικό σημείωμα (ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία)
Αντίγραφα πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες

Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές (αποστέλλονται σφραγισμένες ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, 741 00)

Τα δικαιολογητικά 1 έως 8 αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο: i.yotopoulou@uoc.gr

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here