«ΕΡΓΑΝΗ»: Έκρηξη της μερικής απασχόλησης ολόκληρο το 2019

Ζοφερή εικόνα για τον Δεκέμβριο του 2019 για τους εργαζομένους – 55 στις 100 νέες θέσεις εργασίας των 300 ευρώ για όλο το 2019 – 58% η μερική απασχόληση τον μήνα Δεκέμβριο 2019 – 3.666 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις – 24.938 περισσότερες απολύσεις τον Δεκέμβριο του 2019 από τον Δεκέμβριο του 2018 – 3.719 μετατροπές από πλήρη σε μερική απασχόληση. 

Απόλυτη κυριαρχία της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας κατέγραψε για πρώτη φορά για ολόκληρο το έτος 2019 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια του «αναπτυξιακού νόμου» 4635/2019, είναι ενταγμένο άλλωστε και το άρθρο 59 αυτού, που ξαναθεσπίζει το μονομερές δικαίωμα των εργοδοτών να μετατρέπουν τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, η μερική απασχόληση κυριάρχησε καθ’όλο το έτος 2019 με το 55% των θέσεων εργασίας να αμείβονται κάτω από 300 ευρώ μηνιαίως.

Αναλυτικά:

  • Έκρηξη της μερικής απασχόλησης (58%)

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έκθεσης, στο σύνολο 200.243 προσλήψεων, οι 114.574 (86.342 + 28.232) είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, ήτοι ποσοστό 58% που είναι από τα υψηλότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μόνο 85.669 είναι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα, η έκρηξη της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας είναι σοκαριστική, αφού για τον Δεκέμβριο 2019 ΜΟΝΟ το 42,8% των νέων προσλήψεων ήταν πλήρους απασχόλησης, ενώ ποσοστό 57,2% ήταν με καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας (43,1% και 14,1%, αντίστοιχα).

  • 3.666 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις τον Δεκέμβριο 2019 και 24.938 περισσότερες αποχωρήσεις από τον Δεκέμβριο 2018

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα τον μήνα Δεκέμβριο 2019 είχαμε υψηλό αριθμό απολύσεων, καθόσον έγιναν 200.243 προσλήψεις και 203.909 απολύσεις. Οι απολύσεις δηλαδή αυξήθηκαν κατά 3.669. Είναι δε καταφανές ότι, ενώ οι αποχωρήσεις τον Δεκέμβριο 2018 ήταν 178.971, τον Δεκέμβριο του 2019 εκτοξεύθηκαν σε 203.909, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2019 είχαμε 24.938 περισσότερες αποχωρήσεις από τον αντίστοιχο μήνα Δεκέμβριο του 2018.

  • Ρεκόρ μετατροπής θέσεων πλήρους σε μερική και εκ περιτροπής
    εργασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης και τον Δεκέμβριο 2019 είχαμε τεράστιο αριθμό μετατροπών από συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής εργασία.

Ειδικότερα, έχουμε 2.132 θέσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν
σε μερική και 1.587 (746 + 841) θέσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής (με συναίνεση ή όχι του εργαζομένου), δηλαδή συνολικά 3.719 συνάνθρωποί μας που κατείχαν θέσεις πλήρους και ασφαλισμένης απασχόλησης, τώρα θα ζουν στην ανασφάλεια και με μηνιαίο μισθό 300 ευρώ.

Το μέλλον τής μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα είναι δυσοίωνο αφού οι απολύσεις και οι μετατροπές των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αυξάνουνδραματικά και πολύ περισσότερο που πληθαίνουν καθημερινά οι εργοδότες που δεν πληρώνουν τους εργαζομένους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα το ύψος των καταβαλλομένων συντάξεων, αφού το Εργασιακό είναι συνάρτηση του Ασφαλιστικού.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here