Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα γλιτώσουν την επιβολή φόρου οι ιδιοκτήτες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν με την πληρωμή έξτρα φόρων για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2019 – Πώς πρέπει να τα δηλώσουν στη φορολογική δήλωση για το 2020. 

Όσοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν ακίνητα, αλλά δεν εισπράττουν ενοίκια, μπορούν να αποφύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν.

Υπενθυμίζεται πως όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πράξουν σωστά και εγκαίρως το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής φόρου έως και 45%.

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς δεν θα φορολογηθείτε

Πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2020 θα πρέπει να κάνετε τα εξής δύο βήματα:

Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Να πάτε στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη από την Εφορία.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή -ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ανείσπρακτα ενοίκια- ο εκμισθωτής προσκομίζει αντίγραφο του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτησή του (του εκμισθωτή).

Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής φόρου (πιστωτικό υπόλοιπο).

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here