Αναστασόπουλος για νέο πτωχευτικό δίκαιο: «Δεύτερη ευκαιρία ή πτώχευση»

Την 1η Μαΐου 2020 παύουν να είναι σε ισχύ όλα τα γνωστά πλαίσια προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως η πλατφόρμα ρύθμισης ενυπόθηκων δανείων (ν. 4605/2019) , ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) αλλά και ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010). Επιπλέον φαίνεται ότι παύει και η άτυπη αναστολή πλειστηριασμών που υπήρχε για τις τράπεζες και το Δημόσιο. 

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος μίλησε στο Newsbomb.gr και μας εξηγεί το τι θα ισχύσει με τον νέο πτωχευτικό κώδικα αλλά και τα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας .

«Το αποτέλεσμα θα είναι η πλήρης απελευθέρωση των πλειστηριασμών για όλους τους οφειλέτες και για όλα τα ακίνητα, είτε αυτά είναι κατοικίες είτε επαγγελματικά ακίνητα. Αν βάλουμε στην εξίσωση τη μεταβίβαση των δανείων σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (funds), τότε είναι ξεκάθαρο ότι οι ρυθμίσεις των δανείων και οι πλειστηριασμοί θα πραγματοποιηθούν εντός ενός σύνθετου και ευμετάβλητου περιβάλλοντος» τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Όπως επισήμανε ο δικηγόρος υπάρχουν ακόμη (έστω και για τους οφειλέτες της “τελευταίας στιγμής” κάποιες επιλογές και αυτές είναι οι κάτωθι

Οι επιλογές ρύθμισης που έχει σήμερα ένα νοικοκυριό

• Νέο πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019)
• Νόμο Κατσέλη χωρίς προστασία κατοικίας (ν. 3869/2019)
• Kώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Διαμεσολάβηση

Ωστόσο όπως διευκρινίζει ο κ. Αναστασόπουλος «αν κάποιος έχει υποχρεώσεις προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση αντίστοιχα στα πλαίσια ρύθμισης που ισχύουν κάθε φορά» τόνισε.

Ο κ. Αναστασόπουλος επισημαίνει ωστόσο πως «το αποτέλεσμα βεβαίως είναι μια πλειάδα διαφορετικών νομικών πλαισίων για ρυθμίσεις, οι οποίες δεν συνυπολογίζουν τις συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη, τα δε κριτήρια είναι κάθε φορά διαφορετικά και περιοριστικά» και εξηγεί «αντί δηλαδή να υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση για όλα, υπάρχει διαφορετική ρύθμιση για κάθε υποχρέωση (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες)».

Αναφορικά για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, ο δικηγόρος είπε «προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις και διαδικασίες είτε με τον Πτωχευτικό Κώδικα είτε με την πλατφόρμα ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων (ν. 4469/2017). Η παραπάνω διασπορά των ρυθμίσεων οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις τους δανειολήπτες να επιχειρήσουν να ενταχθούν σε εσφαλμένο νομικό εργαλείο ρύθμισης των οφειλών τους με αποτέλεσμα στο τέλος της διαδικασίας να απορριφθεί το αίτημά τους, να χαθεί πολύτιμος χρόνος για όλους (οικονομία και οφειλέτη) και να βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο σημείο» και πρόσθεσε πως «το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις είναι τόσο πολύπλοκο που ελάχιστες κατάφεραν να το αξιοποιήσουν ενώ για τα δε νοικοκυριά, εκτός του νόμου Κατσέλη, η νέα πλατφόρμα ρύθμισης ενυπόθηκων δανείων δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

Ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος μας αναλύει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία «δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες και νοικοκυριά»

«Από μέρα σε μέρα αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το νέο νόμο που θα αντικαταστήσει όλα τα παραπάνω νομικά πλαίσια και βασίζεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή οδηγία ¨δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες¨ η οποία φαίνεται ότι θα επεκταθεί και στα νοικοκυριά » ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασόπουλος.

Αξίζει να αναφέρουμε πως «με μια γρήγορη ανάγνωση της οδηγίας προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η διάσωση της κύριας κατοικίας του επιχειρηματία ή νοικοκυριού, ενδεχομένως όμως αυτό να απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πιστωτών» είπε ο δικηγόρος και συνέχισε «γι’ αυτό εξάλλου ακούγεται ότι θα λειτουργήσει μια ενιαία πλατφόρμα η οποία θα διασώζει τη κατοικία όταν οι πιστωτές προσφέρουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη και εφόσον αυτός την αποδεχθεί τότε θα αποφεύγεται η πτώχευση» είπε.

«Βεβαίως η πλατφόρμα θα μιμείται τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των νοικοκυρών η οποία απαιτεί στο προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης να συναινούν οι πιστωτές που εκπροσωπούν το 60 % των οφειλών» επισήμανε.

«Με δύο λόγια, θα ρυθμίζεις αν το θέλουν οι Τράπεζες, τα funds και το Δημόσιο» τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος.

Στη περίπτωση δε που δεν έλθουν τα μέρη σε συμφωνία, «τότε θα έρχεται η απαλλαγή από τα χρέη, για μια φορά όμως στη ζωή του οφειλέτη, σε διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα τρία έτη, με κόστος όμως τη ρευστοποίηση όλης της περιουσίας » ανέφερε ο δικηγόρος

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος «στη πραγματικότητα μιλάμε για πτώχευση του νοικοκυριού και ρευστοποίηση του ενεργητικού. Αυτή θα είναι η λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία. Θα μπορεί δηλαδή να απαλλαγεί ένας οφειλέτης από τα βάρη του παρελθόντος, για μία όμως μόνο φορά στη ζωή του, χάνοντας την περιουσία του» εκτιμά ο δικηγόρος.

Ο κ. Αναστασόπουλος στάθηκε και στα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας:

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τα βασικά στοιχεία των νέων κανόνων που θα εφαρμοστούν είναι τα εξής:

• Έγκαιρη προειδοποίηση για αποφυγή αφερεγγυότητας
• Προληπτική αναδιάρθρωση για εξασφάλιση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
• Διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων
• Απαλλαγή από τα χρέη μετά από μέγιστη περίοδο 3 ετών
• Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους αν θα επιλέξει τη διάσωση της κύριας κατοικίας του επιχειρηματία και τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (ενδεχομένως με την συναίνεση των πιστωτών)
• Η απαλλαγή από τα χρέη θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο αποπληρωμής, ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή συνδυασμό αυτών.
• Ενιαία διαδικασία ρύθμισης προσωπικών και επαγγελματικών χρεών.
• Κατάρτιση μελών δικαστικών αρχών σε θέματα προληπτικής αναδιάρθρωσης.
• Στόχος η πρόληψη της αφερεγγυότητας και η ενίσχυση της νοοτροπίας διάσωσης επιχειρήσεων στην ΕΕ

Ειδικότερα για τα νοικοκυριά προβλέπεται:

• Εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής και στα νοικοκυριά
• Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους αν θα επιλέξει τη διάσωση της κύριας κατοικίας στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει (ενδεχομένως με την συναίνεση των πιστωτών)
• Συνεκτιμώνται εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία νοικοκυριού

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here