Κοροναϊός: Το υπουργείο Εργασίας προωθεί ευέλικτο ωράριο και τηλεργασία

Κοροναϊός: Τι προβλέπει ο νόμος για τις απουσίες και αμοιβές υπαλλήλων – Το υπουργείο Εργασίας  προτρέπει τους εργοδότες να διευκολύνουν τους γονείς εργαζόμενους που τα σχολεία των παιδιών είναι κλειστά.

Ευέλικτο ωράριο και τηλεργασία προωθεί το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάσχεση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κοροναϊού στην Ελλάδα.

Επιπλέον, προτρέπει τους εργοδότες να διευκολύνουν τους γονείς εργαζόμενους που τα σχολεία των παιδιών είναι κλειστά ενώ αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΕΡΓΑΝΗ τροποποίηση ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να οργανώνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που θέτει το φαινόμενο της διάδοσης του κοροναϊού και στη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θίγονται οι υφιστάμενες προστατευτικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης υπερεργασίας, υπερωριών, εργασίας κατά βάρδιες, ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, κ.λπ.

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το ανωτέρω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο 10ημέρο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

  • Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως θεσμοθετημένης υποχρέωσης των εργοδοτών να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρούν σε σχήματα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασίας), στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.). Και σε αυτή την περίπτωση, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι με παράλληλα καθήκοντα φροντίδας παιδιών.
  • Αναστέλλεται για 3 μήνες έως την 30η Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31η Μαρτίου 2020, στους κλάδους και περιοχές (ανά ΚΑΔ και Περιφερειακή Ενότητα), για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερο από 10 ημέρες.

Δείτε τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες σε περίπτωση απουσίας από την εργασία λόγω ασθενείας;

Το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας σε σχετικό σημείωμα αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Εάν ο μισθωτός (επιχείρησης που λειτουργεί) νοσήσει, απέχει από την εργασία του έχοντας το δικαίωμα να λάβει τις αποδοχές του μέχρι ενός μήνα αν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας ή μέχρι ενός 15νθημέρου αν έχει συμπληρώσει 10ήμερο στον εργοδότη αλλά όχι και έτος υπηρεσίας.

Από την πλευρά του εργοδότη, αν η επιχείρηση κλείσει κατόπιν διαταγής της Αρχής, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει τον μισθό του όταν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη αλλά δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. Αντιθέτως δεν δικαιούται αποδοχών αν ο λόγος οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Πέραν αυτού, η νομοθεσία δεν επιτρέπει στον εργοδότη να υποβάλει ο ίδιος τον εργαζόμενο σε εξετάσεις όπως η θερμομέτρηση. Εξέταση γίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη εργαζόμενου και μόνο από γιατρό.

Αντίθετα, εάν ο εργαζόμενος απέχει από την εργασία του χωρίς διάγνωση και χωρίς υποψία προσβολής, αυτό συνιστά αδικαιολόγητη απουσία.

Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατον να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμελείας και συνέσεως.

Ο κορoναϊός και η απειλή διαδόσεως του συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο απαλλάσσει τον εργοδότη που δεν μπορεί να απασχολήσει τους μισθωτούς του, από την καταβολή αποδοχών σ’ αυτούς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ν. 3850/10 περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει μέτρα υγιεινής, όπως υποδεικνύονται από την Πολιτεία, για την περιστολή της απειλής διαδόσεως του κορoναϊού.

Εάν στην επιχείρηση υπάρχει ιατρός Εργασίας (επιχείρηση με 50 μισθωτούς σε όλα τα παραρτήματα, υποκαταστήματα), τότε, στις σχετικές υποδείξεις και συμβουλές αυτού απαιτείται να προσφεύγει τόσο ο εργοδότης, όσο και οι μισθωτοί.

Υποχρέωση να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια και την υγεία τους, όσο και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εργασία έχουν και οι υπάλληλοι της επιχείρησης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι μισθωτοί πρέπει να πληροφορούν τον εργοδότη αν εμφανίζουν συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται σε κοροναϊό.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ