Υπ. Οικονομικών: Περιορισμός της προσέλευσης κοινού για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα για την προστασία των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες, από τη διάδοση του κορονοϊού (COVID-19), λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα:

Περιορισμός ωρών εισόδου κοινού

Περιορίζονται κατά 50% οι ώρες εισόδου κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, έως την 10η Απριλίου 2020, σύμφωνα με την αριθ. 31145ΕΞ2020/13.03.2020 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (Β΄866, ΑΔΑ ΩΩ2ΜΗ-ΤΥΠ).

Οι νέες ώρες εισόδου κοινού διαμορφώνονται ως εξής:

Κεντρικές Υπηρεσίες:

αα) Ώρες εισόδου κοινού: 12:00 – 13:30

ββ) Ώρες εισόδου λογιστών: 11:00 – 13:00

γγ) Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: 09:30 – 12:15

Περιφερειακές Υπηρεσίες, ώρες εισόδου κοινού:

αα) Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ): 09:00 – 12:00

ββ) Κτηματικές Υπηρεσίες: 08:00 – 10:45

Γραφεία πρωτοκόλλου, ώρες εισόδου κοινού: 07:30 – 11:30

Σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, ώρες εισόδου δικηγόρων: 09:00 – 13:00

Περιορισμός προσέλευσης

Κατά τις ανωτέρω ώρες περιορίζεται η προσέλευση του κοινού στις υπηρεσίες του υπουργείου, μόνο σε περιπτώσεις που η φυσική παρουσία είναι αναγκαία και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα (αριθ. 31836ΕΞ2020/17.03.2020 εγκύκλιος).

Οι υπηρεσίες λαμβάνουν και ανταποκρίνονται στα αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν στο αίτημά τους τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email και τηλέφωνο).

Εφόσον για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις υπηρεσίες πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης (ραντεβού).

Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και κατά την είσοδο του κοινού στην υπηρεσία τα στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου καταχωρούνται στο βιβλίο εισόδου, σύμφωνα με το αριθ. 29967ΕΞ2020/11.3.2020 έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/epikoinonia-neo

Τα στοιχεία επικοινωνίας θα αναρτηθούν και σε εμφανές σημείο στην είσοδο των υπηρεσιών.

Για την προστασία όλων μας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περιορίσουν την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες και να επικοινωνούν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που δεν απαιτεί φυσική παρουσία. Το υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του θα συνεχίσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών με την αξιοποίηση κάθε εναλλακτικού μέσου επικοινωνίας.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ