Αναστολή λειτουργίας και τον Μάιο: Ποιοι θα πάρουν 534 ευρώ και ποιοι λιγότερα

Παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες που πλήττονται μέχρι τις 31 Μαΐου – Σε ποιους θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού τον Μάιο – Πώς υπολογίζεται η ειδική αποζημίωση στην παράταση των αναστολών. 

Την παράταση της υποχρεωτικής απαγόρευσης λειτουργίας για μια σειρά επιχειρήσεις αποφάσισαν οι αρμόδιοι υπουργοί με Κοινή Απόφαση που υπέγραψαν σήμερα 3 Μαϊου.

Το έγγραφο προβλέπει ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου αλλά και κέντρα διασκέδασης, συνεδριακά κέντρα, γυμναστήρια, αθλητικές λέσχες κ.α. θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως και τις 10 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ , οι εργοδότες που πλήττονται και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το 60%.

Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέμειναν ανοιχτοί στην πρώτη φάση της πανδημίας και θεωρήθηκαν πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, καθώς μπορούν να παρατείνουν τις αναστολές έως 31/5 για έως και το 60% όσων τελούν σε αναστολή.

Ποιοι θα πάρουν τα 534 ευρώ τον Μάιο και ποιοι θα πάρουν λιγότερα – Πολλών «ταχυτήτων» οι αποζημιώσεις

Με… αναλογία ημερών θα υπολογιστεί η ειδική οικονομική ενίσχυση του δεύτερου πακέτου αναστολών που διαρκεί έως τα τέλη Μαίου.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Στο το πρώτο πακέτο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίστηκε στα 800 ευρώ για 45 ημέρες. Στο δεύτερο πακέτο που διαρκεί 30 ημέρες το ποσό ανέρχεται στα 534 ευρώ.

Ωστόσο, το πλήρες ποσό των 534 ευρώ θα λάβουν μόνο όσοι μισθωτοί μείνουν σε αναστολή καθόλη την διάρκεια της παράτασης των 30 ημερών, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Μαίου.

Η παράταση δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όλους όπως είχε το πρώτο πακέτο ακριβώς επειδή το πρώτο 45ήμερο δεν τελειώνει για όλους την ίδια χρονική περίοδο. Την 31η Μαίου όπου τερματίζεται η παράταση της αναστολής, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρωθεί οι 30 ημέρες ή όχι, διαμορφώνει διαφορετικές ταχύτητες αναστολών.

Συνεπώς μπορεί κάποιος να μπει στην παράταση της αναστολής για 30 ημέρες, για 20 ημέρες ή για 15 ημέρες.

Η ειδική αποζημίωση θα υπολογιστεί κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης.

Ενδεικτικά:

Για 25 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαΐου θα λάβει – 445 ευρώ

Για 20 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαΐου θα πάρει – 356 ευρώ

Για 15 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαΐου θα πάρει – 267 ευρώ

Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται το «λουκέτο» με εντολή Δημόσιας Αρχής και τον Μάιο, παρατείνεται αυτοδίκαια η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας.

Οι προϋποθέσεις για παράταση της αναστολής:

  • Απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31η Μαΐου 2020
  • Για 45 ημέρες μετά την λήξη της παράτασης, δηλαδή έως 15 Ιουλίου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Την δυνατότητα των εργοδοτών να καταργούν την αναστολή των εργαζομένων τους υπό προϋποθέσεις προβλέπει η νέα ΠΝΠ. Έτσι, μπορούν οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους να προβαίνουν σε ανάκληση της με κάποιες προϋποθέσεις:

  • Η ανάκληση πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή
  • Εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Επιδότηση μισθού

Οριζόντια οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα επιστρέψουν στην εργασίας τους αλλά πιθανόν σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου και τζίρου.

Οι απώλειες στις αποδοχές που θα προκύψουν θα αναπληρωθούν από την Πολιτεία με κονδύλια που θα διασφαλιστούν από την αποτελεσματική αξιοποίηση σχετικών εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ειδικότερα με την ενεργοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάργηση σημαίνει οριστική ανάκληση καθώς οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ.

Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.

Δηλαδή, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης στο “διάλειμμα της αναστολής”.

Προσοχή: Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματος της.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here