ΕΦΚΑ: Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων Δημοσίου από 1η Ιουνίου

Σε όλα τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ θα γίνεται η εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Δημοσίου και δημοτικών υπαλλήλων από 1η Ιουνίου.

Την επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων Δημοσίου και δημοτικών υπαλλήλων σε όλα τα υποκαταστήματα μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ανακοινώνει η κεντρική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, γνωστοποιείται ότι:

από 01/6/2020 επεκτείνεται σε όλα τα υποκαταστήματα Μισθωτών e-ΕΦΚΑ κατ εφαρμογή του ν. 4254/2014, η αρμοδιότητα εξυπηρέτησης των εν ενεργεία ασφαλισμένων και των συνταξιούχων καθώς και των έμμεσων μελών οικογενείας αυτών, του τ. Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου ΟΠΑΔ και του τ. Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ για

α) Χορήγηση, παράταση, διακοπή ή αναστολή της ασφαλιστικής ικανότητας
β) Χορήγηση Εξόδων Κηδείας

Για την επεξεργασία των κατά περίπτωση αιτημάτων δίνονται οδηγίες σύμφωνα με:

  • το με αριθ. πρωτ.32685/23-10-2014 Γενικό Έγγραφο της τ. Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
  • την Εγκύκλιο. 20/2018 του ΕΦΚΑ
    και
  • το αριθ.πρωτ.33520/4- 12-2014 Έγγραφο της τ. Δ/νσης Ασφάλισης ΟΠΑΔ τα οποία και επισυνάπτονται.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εξυπηρέτηση το κοινό θα απευθύνεται στην Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας –Διεύθυνση Α΄ Παροχών Τμήμα Ασφαλιστικής ικανότητας και Τμήματα Α΄ και Β΄ Εξόδων Κηδείας, αντίστοιχα.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here