Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.). Πρόταση για χορήγηση μετά την ενηλικίωση

Το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).  Αφορά εφάπαξ βοήθημα των παιδιών ενεργών μετόχων και μερισματούχων και καταβάλλεται σε τέκνα στελεχών και της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένα στο ταμείο της πρώην Χωροφυλακής.

Το βοήθημα καταβάλλεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου τέκνου (χωρίς διάκριση φύλου), με τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

   1. Με την τέλεση γάμου.

   2. Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού και

      μέχρι  το 30ο έτος της ηλικίας του.

   3. Για σοβαρούς λόγους υγείας.

  Το ποσό του βοηθήματος διακρίνεται σε:

    Πλήρες, αφορά τέκνα με συμπλήρωση καταβολής εισφορών 25 ετών στο Ταμείο.

    Ελαττωμένο, αφορά τέκνα με λιγότερα από 25 έτη καταβολή εισφορών στο Ταμείο.

   Το ποσό του πλήρους βοηθήματος ισούται με εξήντα (60) μηνιαία μερίσματα του μερισματούχου ή μετόχου.

  Η τιμή μεριδίου μερίσματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα από 1-7-2013, καθορίζεται στο ποσό των 11,00 ευρώ.

  Το ποσό ελαττωμένου βοηθήματος του δικαιούχου τέκνου, είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης με βάση τα 25 έτη.

   Το βοήθημα αυτό δεν είναι έξτρα παροχή. Είναι χρήματα που έχουν καταβληθεί από τον μέτοχο (αστυνομικό-στρατιωτικό) στο ταμείο για το συγκεκριμένο σκοπό.

   Με τις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών την σημερινή εποχή, ιδιαίτερα στο τομέα της μόρφωσης και των σπουδών, κρίνεται επιβεβλημένη η τροποποίηση της διάταξης σχετικά με τα έτη χορήγησης του βοηθήματος, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά την στιγμή που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

   Προτείνεται η δυνατότητα είσπραξης του βοηθήματος από το δικαιούχο τέκνο οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ενηλικίωση του και έως την ηλικία των 30 ετών, εφόσον με αίτησή του αιτηθεί την καταβολή. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η χορήγηση του πενήντα τοις εκατό (50%)  του βοηθήματος έναντι του συνολικού δικαιούμενου ποσού. Το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.

Αξιοσημείωτο είναι οτι έως την 01-09-2010, με την νομοθεσία που ίσχυε (υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών), υπήρχε η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος από την ενηλικίωση του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του, πλην όμως το έτος 2010 άλλαξε.

  Επισημαίνεται, ότι με πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Στρατιωτικών Ελλάδος έχει ζητηθεί αλλαγή της νομοθεσίας, στην κατεύθυνση χορήγησης του επιδόματος μετά την ενηλικίωση του τέκνου.

Στέλιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ρεθύμνου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here