Αυτοί οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας δίνουν τους μεγαλύτερους μισθούς

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει μελέτη που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τεράστιες αποκλίσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, καταδεικνύοντας πως στη σημερινή εποχή ο βαθμός εξειδίκευσης έχει τεράστια σημασία για την μισθολογική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος μισθός των πέντε κλάδων με το μεγαλύτερο μισθό είναι κατά περίπου 80% υψηλότερος του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης για το σύνολο της οικονομίας, ενώ ο μέσος μισθός των πέντε κλάδων με το χαμηλότερο μισθό είναι κατά περίπου 40% χαμηλότερος.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην μελέτη της ΤτΕ προέρχονται από τις ετήσιες απογραφές του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο 2016-2019 και συγκεκριμένα από τη σύνθεση μικροδεδομένων (micro aggregated data) για τις θέσεις εργασίας και το μέσο μισθό αυτών ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, το μέγεθος των επιχειρήσεων, το επάγγελμα, την ηλικία, το φύλο, τον τύπο απασχόλησης, τον τύπο σύμβασης και τη γεωγραφική περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι πέντε κλάδοι παραγωγής με τον υψηλότερο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2019 ήταν η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, οι πλωτές μεταφορές, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφάλισης.

Οι κλάδοι αυτοί αντιπροσώπευαν το 6% του συνόλου της μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Άλλοι κλάδοι στην κορυφή της μισθολογικής κατάταξης ήταν η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, η εξόρυξη μετάλλων, καθώς και οι τηλεπικοινωνίες.

Σε αντιδιαστολή, οι πέντε κλάδοι παραγωγής με τους χαμηλότερους μέσους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα το 2019 ήταν οι δραστηριότητες παροχής προστασίας, οι προσωπικές υπηρεσίες, η εστίαση, οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους και η φυτική και ζωική παραγωγή.

Οι κλάδοι αυτοί το 2019 είχαν μερίδιο 7,2% στο σύνολο της μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, μεταξύ των κλάδων με τις χαμηλότερες αποδοχές ήταν το λιανικό εμπόριο και επιλεγμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, καθώς και μεταποιητικές δραστηριότητες, όπως η βιομηχανία δέρματος και η κατασκευή επίπλων.

Η προαναφερόμενη κατάταξη των κλάδων ως προς τους μέσους μισθούς είναι σχεδόν σταθερή για την περίοδο 2016-2019, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την αντίστοιχη κατάταξη σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here