Τσουκαλάς: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των εργαζομένων

Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι – Το χρονοδιάγραμμα  υποβολής δηλώσεων – Τι ισχύει για το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία. 

Για το χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων αλλά και για τις ημερομηνίες πληρωμής των εργαζομένων μίλησε στο Newsbomb.gr ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2020 (κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ορθών επαναλήψεων ) – έως 10/07/2020

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Για του κλάδους του Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων.

 • Εργοδότες: 7/7/2020 – 15/7/2020
 • Εργαζόμενοι: 7/7/2020 -21/7/2020

Ορθές επαναλήψεις:

-Εργοδότες: 16/7/2020 – 20/7/2020
– Εργαζόμενοι: 7/7/2020 – 21/7/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ημερομηνίες από 27 έως 28/7/2020

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣΣΕΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ Η ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΉΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/6/2020 ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

Από 7/7/2020 έως 31/7/2020

Ημερομηνίες πληρωμών: 16/07, 23/07, 30/07 & 06/08

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

• Α’ ΦΑΣΗ της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑδυνατότητα παράτασης για την υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αίτησης /Δήλωσης, για αναδρομική τροποποίηση ημερομηνίας ένταξης.

• Β’ ΦΑΣΗ της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Εργαζομένων):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: Από 07/07/2020 έως 13/07/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 16/07/2020 και 17/07/2020

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

α. Υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
β. Υποβολή της Α’ ΦΑΣΗΣ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

• Δυνατότητα ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου.
• Δυνατότητα δήλωσης περί αναδρομικής ένταξης από 01/07 για όσες επιχειρήσεις δεν κατέστη αυτό εφικτό ως αρχική δήλωση μηνός Ιουλίου.

ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ Η ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

– Δυνατότητα ένταξης στο μηχανισμό από 01/07/2020.
Δυνατότητα κατόπιν επαναπρόσληψης των εργαζομένων :

1. αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού  ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις αρχές Αυγούστου για το μήνα Ιούλιο.
2. επαναφοράς μέρους ή του συνόλου του προσωπικού ανάλογα με την πληρότητα ή τις λειτουργικές ανάγκες δυνατότητα ένταξης των ανωτέρω στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από 01/07/2020.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (οικ. 16073/287/22-4-2020 ΚΥΑ)

• Παράταση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων έως 31/07/2020.
• Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και διασταυρώσεων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Εργασία» που αποσκοπεί στο να προστατευθούν θέσεις εργασίας από το «τσουνάμι» απολύσεων μίλησε στο Newsbomb.gr ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, με μέγιστη μείωση 50% στα ημερομίσθια.

Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει από την επιχείρηση μειωμένες απολαβές, ωστόσο το κράτος θα παρεμβαίνει καλύπτοντας το 60% της απώλειας του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Κώστα Τσουκαλά, τα βασικά σημεία του προγράμματος, περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ο μηχανισμός θα είναι σε ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 με δυνατότητα επέκτασης
 • Αφορά όλες τις επιχειρήσεις της χώρας με μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.Αφορά και τις νέες επιχειρήσεις και τις εποχικές επιχειρήσεις .
 • Αφορά εργαζομένους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ακόμα και όσους προσληφθούν τώρα στην θέση οικειοθελώς αποχωρούντων.Δεν αφορά εργαζομένους με μερική απασχόληση.
 • Στο διάστημα της συμμετοχής στο μηχανισμό απαγορεύεται τροποποίηση σύμβασης .
 • Η επιχείρηση μπορεί να θέσει σε μειωμένο ωράριο έως και το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Χορηγείται στον εργοδότη το δικαίωμα να μειώνει μονομερώς το ωράριο του εργαζομένου έως και στο 50%.
 • Το κράτος θα καταβάλλει το 60% του μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται.
 • Το κράτος θα καταβάλλει το 60% των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται. Ο εργοδότης θα καταβάλλει τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές
 • Κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει αθροιστικά λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.
 • Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών γίνεται στο ονομαστικό μισθό.
 • Το κράτος θα καταβάλλει την αναλογία του 60% των του επιδόματος αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα που δεν εργάζεται ο μισθωτός.
 • Οι εργαζόμενοι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα έχουν μείωση σε επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων.
 • Για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα απαγορεύονται οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθού στους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.
 • Δεν υπάρχει προστασία μετά το τέλος του προγράμματος από απολύσεις ούτε για τους εργαζομένους που θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.
 • Για όσους εργαζομένους δεν μπουν στον μηχανισμό Συν-Εργασία, οι απολύσεις είναι ελεύθερες ακόμα και αν η επιχείρηση έχει κάνει χρήση του προγράμματος.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here