Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις -Τι να προσέξουν οι ωφελούμενες

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή η διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για δωρεάν φοίτηση παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ. Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr).

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ωφελούμενοι της δράσης EETAA είναι:

  • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Μια σημαντική αλλαγή του προγράμματος που ισχύει από φέτος είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας να συμμετέχουν σε αυτό και οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα.

Οι προϋποθέσεις:

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες.
  • Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών:

α) Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.
β) Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
γ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών.
δ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.

  • Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ και συγκεκριμένα:

– τα 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά,

– τα 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία παιδιά,

– τα 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά, και

– τα 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.

Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Με αφορμή τη σημερινή έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εφιστάται μεγάλη προσοχή από τους γονείς στην επιλογή των δομών ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ για τα παιδιά τους. Ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές καταγγελίες για περιπτώσεις παράτυπης παροχής υπηρεσιών από ΚΔΑΠ, καθώς δεν προβλέπονται στους όρους και στους κανόνες λειτουργίας των Δομών αυτών. Για το λόγο αυτό, τα αρμόδια υπουργεία έλαβαν φέτος δραστικά μέτρα, τα οποία περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 71383 (ΦΕΚ 2774 Β΄/08.07.2020) η οποία θέτει σαφείς όρους και κανόνες που πρέπει να τηρούνται πλέον από όλους, αλλά και σχετικές αυστηρές ποινές για όσους παρεκκλίνουν αυτών.

Ειδικότερα, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι καταγγέλθηκαν πολλές περιπτώσεις ΚΔΑΠ τα οποία παρείχαν, μεταξύ άλλων δωρεάν συμμετοχή/συνδρομή σε προγράμματα αθλητικών ακαδημιών/συλλόγων, αλλά σε χώρους εκτός ΚΔΑΠ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «όλες οι κατηγορίες των Δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Επίσης, δεν δύνανται να εξαργυρώνουν vouchers σε τρίτους ή να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους που καλύπτουν τα vouchers, με οποιαδήποτε μορφή με ιδιώτες ή σωματεία που υλοποιούν και αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεών τους (ξένες γλώσσες, αθλήματα κ.λπ.) για τα παιδιά των ωφελούμενων που φιλοξενούνται. Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από Δομή/Δομές, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης (vouchers), πραγματοποιείται άρση της χρηματοδότησής τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης».

Κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο, γονείς οι οποίοι θα έχουν εγγράψει τα παιδιά τους σε αυτές τις Δομές, να κινδυνεύουν αφενός να μην λάβουν την υπηρεσία με βάση την οποία επέλεξαν το συγκεκριμένο ΚΔΑΠ, με πιθανότητα να καταλήξουν εκτός Δομής σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων προς τη Δομή αυτή και να μην μπορούν να αλλάξουν Δομή, μεταφέροντας το voucher τους αλλού, παρά μόνο εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος (μετακόμιση, ασθένεια κ.λπ.).

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ