Έρευνα: Προτεραιότητα και στρατηγική για μία στις 3 ελληνικές επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ως κορυφαία προτεραιότητα τοποθετούν, πλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η μετάβασή τους προς ένα ψηφιακό περιβάλλον θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ευημερία και τη βιωσιμότητά τους.

Μία στις τρεις ελληνικές εταιρείες εντάσσει, πλέον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κεντρικό της στρατηγικό σχεδιασμό: το 33,5% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως πολύ σημαντική στρατηγική ανάπτυξης.
Ειδικότερα, 4.088 επιχειρήσεις σε σύνολο 12.213 εταιρειών στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια «συνεχή και συνολική αναπτυξιακή στρατηγική». Η αναλογία αυτή αυξάνεται σε μία στις δύο (51,5%) για τις μεγάλες επιχειρήσεις (250 και πλέον απασχολούμενοι) και σε 33,1% για τις μικρομεσαίες (10-249 απασχολούμενοι).

Η έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία για την ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών, θεωρείται ως η σημαντικότερη στρατηγική για την ψηφιακή αναβάθμιση, με ποσοστό 34,5%. Ακολουθεί η στρατηγική αναδιοργάνωσης των διαδικασιών της επιχείρησης με ψηφιακές τεχνολογίες με 30,7%.

Εξίσου σημαντική θεωρούν οι ελληνικές εταιρείες και την ψηφιακή καινοτομία. Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το 46,9% των επιχειρήσεων της χώρας χρησιμοποίησε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτομιών σε επιχειρησιακές διαδικασίες.

Αναλυτικότερα, το 32,7% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέπτυξε ψηφιακές τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εσωτερικούς πόρους ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς με τη συμμετοχή προσωπικού της επιχείρησης, εξειδικευμένου σε ψηφιακές τεχνολογίες. Το 14,3% των επιχειρήσεων προχώρησε στην προμήθεια ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από άλλους φορείς.

Ψηφιακές δεξιότητες

Αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, η μελέτη του ΕΚΤ («Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2016-2018»), το 27% των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρεί ως πολύ σημαντική στρατηγική την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού.

Πάντως, η διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής είναι μεγάλη, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να καταγράφουν ποσοστό 38,4%, υψηλότερο κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό των μικρομεσαίων (26,8%).

Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Η υιοθέτηση πρωτοπόρων τεχνολογιών, πάντως, είναι ακόμα περιορισμένη στην Ελλάδα. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα τεχνολογιών, όπως το Internet of Things (IoT), τα Big Data Analytics και το Cloud για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Αναλυτικά, η τεχνολογία ΙοΤ θεωρείται ως η πλέον σημαντική με ποσοστό 20,4% για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, 9,2% για τις επιχειρήσεις που δεν καινοτόμησαν και 15,9% για το σύνολο των επιχειρήσεων. Η δεύτερη πιο σημαντική τεχνολογία θεωρούνται τα Big Data Analytics, με ποσοστό 17,8%, 7,7% και 13,8% για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις μη-καινοτόμες και για το σύνολο των επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά: Υπολογιστικό Νέφος, Αυτοματισμοί και Ρομποτική, Τεχνολογίες αλυσίδας συναλλαγών (Blockchain), Τεχνητή Νοημοσύνη, Τρισδιάστατη Εκτύπωση.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ