Μείωση της ταλαιπωρίας στα ΚΕΠΑ υπόσχεται νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Αλλαγές στη διαδικασία διαπίστωσης της αναπηρίας για τη χορήγηση παράτασης στις παροχές, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας υπέρ των πολιτών, «υπόσχεται» η διοίκηση του ΕΦΚΑ με νεότερη, σχετική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, με τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων (του άρθρου 6 του Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3996/2011) από την 1η Ιανουαρίου του 2011 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων. Σύμφωνα με την τηρούμενη έως σήμερα πρακτική, πριν την λήξη της παροχής (αναπηρίας, θανάτου και επιδομάτων) και για τη συνέχιση αυτής, χορηγείται στους συνταξιούχους παραπεμπτικό σημείωμα προκειμένου να απευθύνονται στο ΚΕΠΑ για αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας τους.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία που δημιουργεί καθυστερήσεις στην κρίση των ενδιαφερομένων από τις Υγειονομικές Επιτροπές και προς αποφυγή ταλαιπωρίας, εφεξής καταργείται αυτή η διαδικασία και προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασης, θα υποβάλλεται στη γραμματεία της επιτροπής η προηγούμενη διοικητική πράξη (απόφαση) στην οποία αναγράφεται η έναρξη και η λήξη της προηγούμενης παροχής». Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και στις περιπτώσεις παράτασης επιδόματος απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού.

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που, ενώ έχει λήξει το αρχικό χρονικό διάστημα αναπηρίας που χορήγησε η επιτροπή ΚΕΠΑ, δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση (για παράδειγμα, όταν υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων που δεν έχει ολοκληρωθεί), ο συνταξιούχος μπορεί να προσκομίσει την προηγούμενη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασης του.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here