ΑΑΔΕ: Πώς δίνεται η απαλλαγή φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας

Αγορά πρώτης κατοικίας: Αφορολόγητα ποσά από γονείς σε παιδιά έως 150.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναδρομικά από τις 30/07/2020, η νέα διάταξη νόμου προβλέπει μηδενικό φόρο (μέχρι ενός ποσού) για χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους για αγορά πρώτης κατοικίας.

Έτσι, για χρηματικές δωρεές που αφορούν σε ποσά έως 150.000 ευρώ δεν θα επιβάλλεται φόρος, ενώ για μεγαλύτερα ποσά, η φορολόγησή τους θα γίνεται με κλιμακωτούς συντελεστές.

Αναλυτικά

  • Από τις 30.000 ευρώ πέφτει στα 1.500 καθώς για το τμήμα της δωρεάς
  • Από 150.000 έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1%.

Υπενθυμίζεται πως έως σήμερα οι χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους φορολογούνται με ένα «χαράτσι» 10% από το πρώτο ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα παιδιά τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζεται η κλίμακα του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ.

Για χρηματικά ποσά:

  • Άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%,
  • Για ποσά πάνω από 150.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5%.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση ακινήτου για το οποίο τα παιδιά έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% αφορά μόνο τις γονικές παροχές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα παιδιά και όχι για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο ενεργοποιείται μια ακόμα ευνοϊκή διάταξη για δωρεές.

Απαλλάσσεται από το φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για 10 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, με την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών, ενώ η μεταβιβαζόμενη περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στην αλλοδαπή για το διάστημα των δέκα ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς, καθώς και ότι η δωρούμενη κινητή περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη, με την επισήμανση ότι δεν αρκεί να βρίσκεται απλώς κατατεθειμένη σε τράπεζες του εξωτερικού.

Στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνονται περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητας τους αυτής.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here