ΕΛΠΕ: Διατήρηση υψηλής παραγωγής και θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων

Τα συγκρίσιμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων ανήλθαν σε 63 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2020 και στα 191 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020, δείχνοντας σημαντική ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από τη σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, ενώ τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας επέφεραν και την αντίστοιχη μείωση στη ζήτηση για καύσιμα.

Η κρίση επηρέασε ιδιαίτερα το κλάδο αερομεταφορών, με τη μείωση της αεροπορικής δραστηριότητας στο δεύτερο τρίμηνο να φτάνει το 81%, ενώ στην Ελλάδα, οι τουριστικές αφίξεις για το πρώτο εξάμηνο ήταν μειωμένες κατά 77%.

Η σημαντική πτώση στη διεθνή ζήτηση προϊόντων, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για περιορισμό της παραγωγής αργού (ΟPEC++) με αποτέλεσμα την αύξηση στις τιμές των αργών, οδήγησε σε υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης στα χαμηλότερα επίπεδα ιστορικά.

Σημαντική πρόκληση που αντιμετώπισαν πολλά διυλιστήρια στη περιοχή, ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μέσα σε ένα περιβάλλον σημαντικών προκλήσεων και η έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για τα προϊόντα.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ο Όμιλος διατήρησε υψηλά επίπεδα λειτουργίας, με την παραγωγή των διυλιστηρίων να ανέρχεται σε 3,7 εκατ. τόνους (αντίστοιχα με το 2019), αξιοποιώντας τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στα διυλιστήρια του, ενώ ταυτόχρονα, προβαίνοντας σε εμπορικές συναλλαγές και χρηματοοικονομικά παράγωγα, απέφυγε υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο απώλειας λόγω τιμών και αξιοποίησε τη δομή της αγοράς (contango market structure) για να διασφαλίσει βελτίωση των αποτελεσμάτων από διεθνείς συναλλαγές.

Η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών αργού και προϊόντων από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του δεύτερου τριμήνου, οδήγησε σε κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων ύψους 26 εκατ. ευρώ, μειώνοντας μερικώς τη σημαντική απώλεια που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο και διαμορφώνοντας τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη στα 76 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος των ΕΛΠΕ συνέχισε την πολιτική διαχείρισης ισολογισμού για μεγιστοποίηση ρευστότητας και επάρκεια χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την εταιρεία σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών που λήγουν στους επόμενους μήνες, με σκοπό την βελτίωση του προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Το χρηματοοικονομικό κόστος διατηρείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, σημειώνοντας μείωση 15% σε σχέση με πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ, με τον συντελεστή μόχλευσης στο 48%, σημειώνοντας βελτίωση συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠ Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου ήταν πρωτόγνωρες, με επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα στην αγορά πετρελαιοειδών, καθώς ο περιορισμός των μετακινήσεων και η πτώση στην αεροπορική κίνηση οδήγησαν σε σημαντικά μειωμένη ζήτηση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν κυρίως στη διαχείριση αυτής της κρίσης και στη προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου στη νέα πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα είναι θετικά, καθώς διατηρήσαμε υψηλά επίπεδα ασφαλούς λειτουργίας και πετύχαμε ομαλό εφοδιασμό σε όλες τις αγορές μας, αξιοποιώντας παράλληλα και τις εμπορικές ευκαιρίες που εμφανίστηκαν με ουσιαστική συνεισφορά.

Ταυτόχρονα όμως, προωθήσαμε και στρατηγικές κινήσεις, με πρόοδο στο έργο ΑΠΕ στην Κοζάνη, έναρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού στον Όμιλο, αλλά και λανσάρισμα νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας στα δίκτυα πρατηρίων.

Κύριοι στόχοι μας για τους επόμενους μήνες, είναι η πετυχημένη υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, καθώς και η επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου».

Κυριότερες εξελίξεις

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ η σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού από τα μέσα στου του δευτέρου τριμήνου τόσο στη χώρα μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, οδήγησαν σε ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης καυσίμων, που εξακολουθεί όμως να υπολείπεται της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως σε κλάδους όπως ο τουρισμός, οι αερομεταφορές και η ακτοπλοΐα. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με κύριο γνώμονα την υγεία και ασφάλεια προσωπικού και συνεργατών στις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα εν όψει του προγράμματος συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου και προσαρμόζει, αντίστοιχα, τον τρόπο λειτουργίας του.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως στις 28 Αυγούστου ξεκινά το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου, με τη σταδιακή προσωρινή παύση λειτουργίας των βασικών μονάδων. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 9 βδομάδες, δυο επιπλέον από το προβλεπόμενο, ώστε να περιλάβει επιπλέον μέτρα ασφάλειας για αποφυγή κρουσμάτων covid-19. Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους 130 εκατ. ευρώ, είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο έργο στην ιστορία του Ομίλου. Εκτός από εργασίες συντήρησης σε όλες τις μονάδες, περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ, με έργα που θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφορούν, κυρίως, στον τομέα ασφάλειας και περιβάλλοντος, με αναμενόμενη περαιτέρω μείωση εκπομπών μικροσωματιδίων (PMs) του διυλιστηρίου κατά 50%.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στην ουσιαστική διείσδυση στις ΑΠΕ με την υλοποίηση του μεγάλου Φ/Β έργου 204MW στην Κοζάνη, για το οποίο αναμένεται κλείσιμο της συναλλαγής το τρίτο τρίμηνο 2020, έχει ήδη οριστικοποιηθεί η βέλτιστη τεχνική λύση, ενώ αναμένεται να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση εντός του έτους.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τις διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της ΔΕΠΑ που συμμετέχει η ΕΛΠ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες due diligence (συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από τις εταιρίες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία).

Τέλος, η εταιρεία ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με συνολικά εκτιμώμενα ετήσια οφέλη σε επίπεδο EBITDA άνω των 50 εκατ. ευρώ εντός τριετίας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ