Τι είναι αυτό που κάνει τους CEOs στην Ελλάδα να αισιοδοξούν για το μέλλον

two businessmen shaking hands after good business investment agreement in greece, in front of flag

Η επαναφορά του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος στο γ’ τρίμηνο αποτελεί σημάδι ανάκαμψης για την αγοράς.

Επανήλθε στην ανοδική τάση και διαμορφώθηκε στις 163 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2018. Η άνοδος του δείκτη αποτυπώνει την επαναφορά της αισιοδοξίας μεταξύ των CEOs σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που έχει ήδη εκφραστεί τα προηγούμενα τρίμηνα. Παράλληλα, οι CEOs εκφράζουν τη σταθερή προσήλωσή τους στην αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οριακή πτώση κατά μία μονάδα στις μεγάλες και πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε αύξηση στις 170 μονάδες έναντι 165 του προηγούμενου τριμήνου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΣΕ και διευθύνων σύμβουλος της Xerox Hellas Βασίλης Ραμπάτ, δήλωσε σχετικά: «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2018 επανήλθε σε ανοδική πορεία και βελτιώθηκε στις 163 μονάδες έναντι 159 του προηγούμενου τριμήνου. Η εξέλιξη του δείκτη, μετά από το προηγούμενο πτωτικό τρίμηνο, επαναφέρει τη σχετική αισιοδοξία των CEOs για την οικονομία, αλλά με αρκετές επιφυλάξεις, καθώς, όπως επισημαίνουν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους πιθανούς κινδύνους κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έξι στους δέκα CEOs υποστηρίζουν ότι μία πιθανή επιμήκυνση της προεκλογικής περιόδου θα έχει αρνητική επίδραση στις επενδύσεις».

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2018:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 215 μονάδες έναντι 207 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε στο 33%, ενώ, παράλληλα, το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε στο 10% έναντι 16% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 51% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με ένα έτος πριν.

Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε στις 204 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε στο 42%, ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο στο 46%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο στις 189 μονάδες έναντι 182 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν ανήλθε στο 36%, ποσοστό που αυξάνεται στο 43% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε άνοδο στις 187 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε έναν χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε στο 42%, ποσοστό που αυξάνεται στο 49% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε ανοδική πορεία και ανήλθε στις 135 μονάδες έναντι 129 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε στο 58%, ποσοστό που αυξάνεται στο 73% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 65% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 154 μονάδες έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε στο 62%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 70%.

Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις 126 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε στο 33%, ποσοστό που αυξάνεται στο 40% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στις 152 μονάδες έναντι 145 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε στο 43%, ποσοστό που αυξάνεται στο 50% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρέμεινε στάσιμος στις 117 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος διατηρήθηκε στο 46%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυξημένο στο 54% και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο 52%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 155 μονάδες έναντι 149 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη ένα έτος μετά διαμορφώθηκε στο 45%, ποσοστό που αυξάνεται στο 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για την πιθανότητα επιβράδυνσης ή και ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Το 25% των CEOs υποστηρίζει ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα οπισθοδρόμησης στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ενώ ένας στους δύο CEOs πιστεύει ότι η πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Παράλληλα, το υπόλοιπο 25% των CEOs θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιβράδυνσης ή και ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων.

Οι CEOs ερωτήθηκαν, επίσης, για τον κίνδυνο αναστολής των επενδύσεων, λόγω πιθανής επιμήκυνσης της προεκλογικής περιόδου. Σχεδόν έξι στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, ενώ το 34% πιστεύει ότι ο κίνδυνος είναι μικρός. Από το σύνολο των CEOs, μόνο το 8% υποστηρίζει ότι από μία πιθανή επιμήκυνση της προεκλογικής περιόδου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αναστολής των επενδύσεων.

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ