ΕΚΕΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Η έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), είναι απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας. Τα συνολικά μεγέθη εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του, παρουσιάζονται ως ακολούθως:

• ΕΣΟΔΑ 18.813.244,56 € ΕΞΟΔΑ 25.698.566,56 €
• ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2019 7.097.609,61 €
• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 212.287,61 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 25.910.854,17 €

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ που ιδρύθηκε με τον νόμο περί αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (Ν.3402/2005). Με αυτόν τον νόμο τέθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες και η κατεύθυνση προς την δημιουργία Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, προσαρμοσμένου στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις βέλτιστες πολιτικές οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Χωρών. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, στον ίδιο χώρο που βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου κλασματοποίησης πλάσματος. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) αποτελεί την πιο σοβαρή και αξιόπιστη προσπάθεια των τελευταίων δεκαετιών για την άρτια, σταδιακή και επιστημονικά αποδεκτή αναδιοργάνωση της Αιμοδοσίας στην Ελλάδα.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here