Τι ισχύει για προκαταβολές μισθών και δάνεια εργοδοτών εν μέσω κορονοϊού

Μέσα στην πανδημία πολλοί εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα, απευθύνονται στους εργοδότες τους για διευκολύνσεις είτε μέσω προκαταβολών μισθών, είτε μέσω δανείων.

Η φορολογική μεταχείριση αυτών των δανείων έχει αλλάξει πρόσφατα και το πλαίσιο έχει γίνει πιο ευνοϊκό για τους αντισυμβαλλόμενους. Είναι ενδεικτικό πως σε περίπτωση χορήγησης δανείου από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος εφόσον ο εργαζόμενος καταβάλλει το μέσο επιτόκιο της αγοράς. Ομοίως, από την 1η Ιανουαρίου 2020 η προκαταβολή μισθού δεν θεωρείται δάνειο, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, έστω και αν το ποσό που προκαταβάλλεται υπερβαίνει την αξία των μισθών τριών μηνών.

Ο νόμος προβλέπει πως σε περίπτωση παροχής δανείου από τον εργοδότη σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, ως φορολογητέα παροχή σε είδος θεωρείται η διαφορά του τόκου που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε το δάνειο και του (υψηλότερου) μέσου επιτοκίου αγοράς κατά τον ίδιο μήνα, όπως το επιτόκιο αυτό ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως από τη σύναψη ή μη έγγραφης σύμβασης δανείου. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2020 απαλείφθηκε η πρόβλεψη που προϋπήρχε, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση έλλειψης έγγραφης δανειακής σύμβασης, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογιζόταν ως παροχή σε είδος.

Σε κάθε περίπτωση, δάνεια τα οποία προκύπτουν από έγγραφη σύμβαση ή από εγγραφές στα βιβλία υπόκεινται, κατά κανόνα και στη φορολογία χαρτοσήμου, με 2,4% ή 3,6%, ανά περίπτωση.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο δανεισμός από την ίδια την επιχείρηση είναι πολύ πιο φθηνός από τα δάνεια της αγοράς και δίδεται με λιγότερες διατυπώσεις. Να σημειωθεί πως το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,10%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 14,49% από 14,32% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 11,08%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,49%.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ