Κυβερνητική επιτροπή στο «κυνήγι» του λαθρεμπορίου

Η σύσταση της κυβερνητικής επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής εποπτείας για την περιστολή του λαθρεμπορίου θα εξετασθεί μεταξύ άλλων στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο να παρουσιάζουν τη σχετική εισήγηση.

Η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στην πάταξη του λαθρεμπόριού, καθώς εκτιμάται πως μόνον από τη λαθρεμπορία καυσίμων και καπνού τα δημόσια ταμεία χάνουν περίπου 800 εκατ. ευρώ με 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στα πλαίσια του Νόμου 4758/2020 για την περιστολή του λαθρεμπορίου που ψηφίσθηκε προ ημερών στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ανέλαβε να προχωρήσει στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Το εν λόγω Συντονιστικό Κέντρο που θα εποπτεύεται από την κυβερνητική επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής εποπτείας για την περιστολή του λαθρεμπορίου θα έχει εξαιρετικά σημαντικές αρμοδιότητες. Μεταξύ άλλων:

– Θα εκπονεί, θα εισηγείται προς έγκριση στην κυβερνητική επιτροπή και θα συντονίζει στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων, εφόσον οι τελευταίες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας ή και εκτός αυτής, στον βαθμό που υπάρχει συμφωνία του αρμόδιου κράτους ή των αρμόδιων κρατών.

Θα αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ΕΦΚ και φόρο κατανάλωσης με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών υπηρεσιών.

Θα αποτελεί την εθνική μονάδα για την υποδοχή, επεξεργασία και διαβίβασή πληροφοριών από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεμπορίου.

-Θα διαβιβάζει τις καταγγελλόμενες – διερευνώμενες ή διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίας στις κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

-Θα προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα και θα ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης.

-Θα αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών, μέσω τακτικών συναντήσεων και συνδράμει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε θέματα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προανάκρισης, καθώς και διάθεσης μέσων ελέγχου.

Θα παρακολουθεί όλες τις κατασχέσεις αλκοολούχων, καπνικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και καφέ, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, για τις οποίες θα συλλέγει στοιχεία από τις εμπλεκόμενες ελεγκτικές αρχές.

-Θα εισηγείται μέσω του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς την κυβερνητική επιτροπή, την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων ελέγχου και μεταφοράς, για πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του.

-Θα παρέχει τεχνική συνδρομή και συμβουλευτικό έργο στους αρμόδιους φορείς κατά την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών επί θεμάτων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Θα αναπτύσσει και θα αξιοποιεί συνεργασίες με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, με αναγνωρισμένους εκπροσώπους ενώσεων συλλόγων, επιχειρήσεων και παραγωγών της χώρας, επιστημονικές οργανώσεις, ιδιώτες επιστήμονες και εξειδικευμένους συμβούλους.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ