Μειώθηκε ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών – Που οφείλεται η πτώση

Μείωση σημείωσε σε ετήσια βάση η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, κάτι που εν μέρει αποδίδεται στην επέκταση των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση.

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 ανήλθε στα 115,9 εκατ. ευρώ, από 130,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 και 141,5 εκατ. ευρώ στο 11μηνο του 2018. Στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών είχε διαμορφωθεί σε 212,5 εκατ. ευρώ.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 91,2 εκατ. ευρώ, από 99,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019. Στην περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 είχαν ανέλθει στα 106,4 εκατ. ευρώ και στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 είχαν ανέλθει στα 171,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 11μηνο 2020 ανήλθαν σε 6.908, από 7.582 στο 11μηνο 2019 και ήταν αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 2018 όταν και είχαν ανέλθει σε 8.347.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 στα 24,6 εκατ. ευρώ, από 31,7 εκατ. ευρώ στο 11μηνο 2019 και 35,1 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο 11μηνο 2020 ανήλθαν σε 17.159, από 15.964 στο 11μηνο 2019 και 19.269 στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

Σημειώνεται πως διάταξη που ψηφίσθηκε προσφάτως προβλέπει ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Ως πληγείσες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here