Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού

Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής:

  • Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ. 2.
  • Φουστανάκη Ιωάννη, προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της ΕΑΔ.
  • Κασάπα Γεώργιο, προϊστάμενο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της ΕΑΔ.

Γραμματέας της επιτροπής, ορίστηκε ο Αναγνώστου Ανδρέας, Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης και Υλοποίησης Έργων.Έργο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί η επιλογή προσωπικού για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here