Προσδόκιμο ζωής : Έτσι διαμορφώθηκε στην Κύπρο από 1986- 2012

Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν στις ετήσιες εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου (τόσο για τα δημογραφικά δεδομένα όσο και για τους θανάτους) χρησιμοποιήθηκαν ως πρωταρχικό υλικό για ανάλυση. Η μέθοδος Chandrasekar Deming των στατιστικών στοιχείων  για τις γεννήσεις χρησιμοποιήθηκε έως το 1998 (τα δημογραφικά δεδομένα αφορούσαν τον πληθυσμό της ελεγχόμενης από την κυβέρνηση περιοχής). Από το έτος μετά (1999), τα δεδομένα βασίζονται αποκλειστικά σε καταχωρημένα συμβάντα που σχετίζονται με γεννήσεις που έλαβαν χώρα κατά το συγκεκριμένο έτος και καταγράφηκαν έως τον Μάιο του επόμενου έτους.

Που βασίστηκαν τα στοιχεία για τους θανάτους μέχρι το 2013

  • Τα στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους έως το έτος 2003 βασίστηκαν σε εκτιμήσεις που έγιναν συγκρίνοντας τις καταχωρίσεις αστικής κατάστασης με δελτία που στάλθηκαν από τους ιερείς των νεκροταφείων με βάση τη μέθοδο Chandrasekar Deming. Από το 2004 και μετά, τα δεδομένα για τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου βασίζονται σε πιστοποιητικά θανάτου, όπως συλλέχθηκαν και κωδικοποιήθηκαν από τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
  • Ο συνολικός αριθμός θανάτων περιελάμβανε όλους τους θανάτους που σημειώθηκαν στην Κύπρο (κάτοικοι Κύπρου και τουρίστες που πέθαναν στην Κύπρο) και θανάτους πολιτών της Κύπρου που συνέβησαν στο εξωτερικό, αλλά η ταφή τους πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο  .

Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες ζωής

  • Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες του πληθυσμού στα μέσα του έτους ανά ηλικία και φύλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο πληθυσμός στα μέσα του έτους δεν ήταν διαθέσιμος, τότε υπολογίστηκε ως ο μέσος πληθυσμός στο τέλος του έτους δύο διαδοχικών ετών. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες θανάτου ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Κατά κύριο λόγο, τα συγκεκριμένα ποσοστά θνησιμότητας υπολογίστηκαν ανά ηλικία και φύλο και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν πίνακες ζωής  . Τα αρχεία περιείχαν ομάδες ηλικίας πέντε ετών, με εξαίρεση τις δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή βρέφη ηλικίας 0-1 ετών και νήπια, ηλικίας 1-4 ετών.
  • Καταγράφηκαν συνοπτικοί πίνακες ζωής του κυπριακού πληθυσμού με στοιχεία μεταξύ 1986 και 2012. Έγινε προσπάθεια εξέτασης των προηγούμενων ετών, αλλά αυτά τα δεδομένα δεν είχαν αναθεωρηθεί και δεν ήταν πλέον έγκυρα. Ως εκ τούτου, η χρήση τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της μελέτης. Οι πίνακες ζωής δημιουργήθηκαν για όλα τα χρόνια της περιόδου μελέτης και για τα δύο φύλα μαζί και για κάθε φύλο ξεχωριστά.

Ακολουθεί βίντεο για το προσδόκιμο ζωής

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ