Αιτήσεις από 31 Μαΐου για τις ενισχύσεις συνεργατικών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα για την ενίσχυση με 32 εκατ. ευρώ συνεργατικών επιχειρήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Μαΐου 2021, οπότε και ανοίγει το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων.

Η δράση είναι «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις» και σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Μέσω του προγράμματος αυτού χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες συνεργατικών σχηματισμών, οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές ή και ομοειδείς δραστηριότητες. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση μπορεί να είναι υφιστάμενες ΜμΕ, νέες ΜμΕ και υπό σύσταση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη του προγράμματος.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ