Πως οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορούν να γίνουν «παγίδα» φόρου

Διευκρινήσεις για τις δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με εγκύκλιο που υπογράφεται από τον επικεφαλής της Γιώργο Πιτσιλή.

Στη σχετική εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πως οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά, η έκπτωση των δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συναρτάται άμεσα με την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, συνυπολογιζομένων των δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, οι υπόψη δαπάνες δύνανται να εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη το φορολογικό έτος που αυτές πραγματοποιούνται.

Για παράδειγμα, έστω νομικό πρόσωπο το οποίο το φορολογικό έτος 2020 εμφανίζει έσοδα χρήσεως 1.000 ευρώ και δαπάνες χρήσεως 900 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πόσου 400 ευρώ . Στην περίπτωση αυτή το υπόψη νομικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 100 ευρώ δικαιούται να εκπέσει το σύνολο των δαπανών που αφορούν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ύψους 400 ευρώ.

Στο ως άνω παράδειγμα, εάν το νομικό πρόσωπο εμφανίζει δαπάνες χρήσεως 1.200 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πόσου 500, τότε θα προκύψει ζημία χρήσεως 200 ευρώ (1.000-1.200=200).

Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι δεν εμφανίζει λογιστικά κέρδη δεν δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του έτους αυτού και συνεπώς θα προσθέσει στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες ποσό ίσο με 500 ευρώ.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ