Παράταση για τις μισθώσεις όσων ενοικιάζουν ακίνητα του Δημοσίου

Την παράταση έως και 12 χρόνια από τη λήξη τους για μισθώσεις υφιστάμενες αλλά και όσες έχουν συναφθεί μετά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας και αφορούν ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της ΕΤΑΔ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο που αφορά τη φαρμακευτική κάνναβη.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η παράταση αυτή θα δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα και έχει υποβληθεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, το οποίο θα εγκρίνεται από τον αρμόδιο φορέα που αποτελεί εκμισθωτή του ακινήτου.

Εφόσον θα υπάρχει η σχετική έγκριση, τότε θα είναι δυνατή η απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης με τον μισθωτή. Μάλιστα, η τροπολογία αναφέρει ότι το ίδιο θα ισχύει και για τις μισθώσεις των ακινήτων αυτών των φορέων (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της ΕΤΑΔ), οι οποίες έχουν λήξει, εφόσον όμως το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν υφίσταται αντισυμβατική διακράτηση.

Στην ίδια τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάνναβη προβλέπεται επίσης ότι εφόσον το τελικό κόστος του επιχειρηματικού πλάνου του επιχειρηματία που υποβάλλει αίτημα για την παράταση υπερβεί κατά 50% τον αρχικό προϋπολογισμό για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μισθωτή του συγκεκριμένου ακινήτου προκειμένου να του παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης ισόποσης προσφοράς προς οποιονδήποτε τρίτο πλειοδότη, υπερθεματιστή ή υποψήφιο αγοραστή πλειοδοτικού διαγωνισμού, τον οποίο θα ήθελε να διενεργήσει ο εκμισθωτής και θα αφορά την αγοραπωλησία του μισθωμένου ακινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, με την τροπολογία αυτή παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μισθωτή, υπό την έννοια ότι θα έχει τη δυνατότητα κατάθεσης ισόποσης προσφοράς με τρίτο ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου στο οποίο είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω του 50% του επιχειρηματικού πλάνου που είχε υποβάλει.

Επίσης, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται σε άλλη διάταξη η παράταση για δύο χρόνια της προθεσμίας ολοκλήρωσης, κατά περίπτωση, σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Επίσης εξαιρούνται της υποχρέωσης διατήρησης θέσεων εργασίας ή και δημιουργίας νέων οι πληττόμενοι από την πανδημία του κορωνοϊού φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης, βάσει των αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ