ΕΛΠΕ: Νέες θέσεις εργασίας – Δείτε ειδικότητες

Νέες θέσεις εργασίας στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια – Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 14/06.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

Χειριστές Λειτουργίας
Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης
Για τους άνδρες υποψηφίους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Δοκιμαστές Χημείου
Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χημείας ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου).
Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Πλοίαρχοι Υπεύθυνοι Προβλήτας

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

Δίπλωμα Πλοιάρχου Α’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Β’ τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου ή προσκόμιση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που αφορούν διεθνείς πλόες).
Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προσκόμιση τίτλου γνώσης π.χ. ECDL ή αντίστοιχου).
Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Πυροσβέστες Οδηγούς

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας C η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) μηνών τα τελευταία τρία (3) έτη, συναφής με το αντικείμενο Πυρασφάλειας (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Εποχικός Πυροσβέστης-Δασοπυροσβέστης, Πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, Εθελοντής Πυροσβέστης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Η προϋπηρεσία του Εθελοντή Πυροσβέστη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ