Αυστηρές συστάσεις προς τον ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ

Συστάσεις προς τον ΑΔΜΗΕ απηύθυνε απόψε η ΡΑΕ σημειώνοντας ότι «οι θεσμικοί φορείς, ιδίως όσοι ασκούν μονοπωλιακές δραστηριότητες εγγυημένης κερδοφορίας, την οποία διασφαλίζει η ΡΑΕ δια των Αποφάσεών της για το Έσοδο, καλούνται να επικεντρωθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το κείμενο πλαίσιο».

Την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο φορέων προκάλεσε η επιβολή προστίμου στον ΑΔΜΗΕ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Δυτικού Διαδρόμου, δηλαδή της γραμμής υπερυψηλής τάσης στην Πελοπόννησο η ολοκλήρωση της οποίας έχει ανασταλεί ύστερα από δικαστική προσφυγή μοναχών της μονής των Αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων για οπτική όχληση από τους πυλώνες.

Η ΡΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων:

1. Oι Αποφάσεις της ΡΑΕ λαμβάνονται κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης, είναι πλήρως τεκμηριωμένες και στέρεα αιτιολογημένες, όπως άλλωστε καταδεικνύεται και από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ.

2. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαδικασιών και διερευνήσεων που τελούν σε εξέλιξη, καθώς και η τήρηση στάσης αναμονής από τη ΡΑΕ λόγω του δικαιώματος υποβολής Αίτησης Αναθεώρησης, δεν επιτρέπει επί του παρόντος τη δημοσιοποίηση της Απόφασης και των θέσεων της Αρχής.

3. Ως γνωστόν, η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αντικείμενο της απόφασης ΡΑΕ αποτέλεσε η παραβίαση υποχρεώσεων που συναρτώνται με την ανάπτυξη του Συστήματος, για λόγους ευστάθειας του Συστήματος, ασφάλειας εφοδιασμού, άρσης κατάστασης συμφόρησης και στήριξης της διείσδυσης των ΑΠΕ.

4. Ο εξορθολογισμός του κόστους της Αγοράς Εξισορρόπησης, που επετεύχθη με την Απόφαση ΡΑΕ 54/2021, συνιστά το πρώτο μέτρο που έλαβε η Αρχή για την αποκατάσταση συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και του ανταγωνισμού. Προφανώς, η ρυθμιστική παρέμβαση δεν εξαντλείται στη λήψη της σχετικής Απόφασης. Στόχος της ΡΑΕ είναι η αντιμετώπιση των αιτιών (αλλά και των υπαιτίων) και η θεραπεία των ανεπαρκειών των αγορών.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ