Novartis : “Φιλοδοξία είναι να βελτιώσουμε την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο”

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 Η Novartis θα παρουσιάσει νέα δεδομένα από το χαρτοφυλάκιό της που περιλαμβάνει εγκεκριμένες και υπό έρευνα στοχευμένες θεραπείες με ραδιοφάρμακα, κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και ανοσοθεραπείες, στο προσεχές Ετήσιο Συνέδριο 2021 της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) και στο Ψηφιακό Συνέδριο 2021 της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA).

Στα συνέδρια, θα παρουσιαστούν περισσότερες από 110 περιλήψεις, συμπεριλαμβανομένων μελετών χορηγούμενων από τη Novartis και μελετών που έχουν ξεκινήσει με πρωτοβουλία ερευνητών.

Δηλώσεις προέδρου Novartis

 • Η τολμηρή μας φιλοδοξία είναι να παρατείνουμε και να βελτιώσουμε την επιβίωση των ασθενών που ζουν με καρκίνο και σοβαρές αιματολογικές διαταραχές και εν τέλει να τους θεραπεύσουμε», είπε η Susanne Schaffert, PhD, Πρόεδρος, Novartis Oncology. «Αυτά τα συναρπαστικά δεδομένα από τις τέσσερις θεραπευτικές πλατφόρμες μας, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο είμαστε στη μοναδική θέση να παρέχουμε καινοτομίες που δυνητικά τροποποιούν την πορεία της νόσου και μπορεί να φέρουν νέα ελπίδα στους ασθενείς.»

Επιστημονικά δεδομένα που έγιναν αποδεκτά από την ASCO/Παρουσιάσεις:

 • Επικαιροποιημένα αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης (OS) σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με HR+/HER2− προχωρημένο καρκίνο του μαστού (ABC)

[Περίληψη αρ. 1001, προφορική παρουσίαση: Σάββατο 5 Ιουνίου, 1:30 μ.μ. EDT]

 • Μακροχρόνιος έλεγχος της νόσου σε ασθενείς με θετικό ως προς τους ορμονικούς υποδοχείς (HR+), και φέροντες μεταλλάξεις PIK3CA, προχωρημένο καρκίνο του μαστού (ABC)

[Περίληψη αρ. 1054, συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 9:00 π.μ. EDT]

 • Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα

[ASCO: Περίληψη αρ. 7508, προφορική παρουσίαση: Δευτέρα 7 Ιουνίου, 11:30 π.μ. EDT] /

[EHA προηγούμενου έτους: Περίληψη αρ. S210, προφορική παρουσίαση: Παρασκευή 11 Ιουνίου, 9:00 π.μ. CEST]

 • Πιλοτικά δεδομένα σε προχωρημένο/μη εγχειρήσιμο μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του οισοφάγου και
  • [Περίληψη αρ. 4012, συζήτηση αναρτημένων ανακοινώσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 9:00 π.μ. EDT]
 • Δεδομένα Φάσης ΙΙ σε ασθενείς με συμπαγείς MSI-H ή dMMR όγκους
  • [Περίληψη αρ. 2569, συζήτηση αναρτημένων ανακοινώσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 9:00 π.μ. EDT]
 • Ανάλυση των σχετιζόμενων με πυρεξία εκβάσεων και εκβάσεων αποτελεσματικότητας με τον νέο αλγόριθμο αντιμετώπισης της πυρεξίας, σε ασθενείς με σταδίου ΙΙΙ, θετικό ως προς τη μετάλλαξη BRAF μελάνωμα,
  • Περίληψη αρ. 9525, συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 9:00 π.μ. EDT]
  • Περίληψη αρ. 9020, συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 9:00 π.μ. EDT]

Δεδομένα που έγιναν αποδεκτά από την EHA/Παρουσιάσεις:

 • Δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε ασθενείς με παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
  • [Περίληψη αρ. S173, προφορική παρουσίαση: Παρασκευή 11 Ιουνίου, 9:00 π.μ. CEST]
 • Αναλύσεις υποομάδας της μελέτης REACH2
  • [Περίληψη αρ. S236, προφορική παρουσίαση: Παρασκευή 11 Ιουνίου, 9:00 π.μ. CEST]
 • Αποτελέσματα της μελέτης X2105 με μία καινοτόμο ανοσο-μυελοειδή θεραπεία που στοχεύει στο TIM-3, σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και οξεία μυελογενή λευχαιμία
  • [Περίληψη αρ. S168, προφορική παρουσίαση: Παρασκευή 11 Ιουνίου, 9:00 π.μ. CEST]
 • Δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε ασθενείς με βαριά επίκτητη απλαστική αναιμία, που δεν μπορούν να λάβουν ATG
  • Περίληψη αρ. S172, προφορική παρουσίαση: Παρασκευή 11 Ιουνίου, 9:00 π.μ. CEST

Αποποίηση ευθύνης

 • Τo παρόν αποτελεί κείμενο επιστημονικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την επιστημονική ενημέρωση του αποδέκτη. Ο αποδέκτης αναγνωρίζει πως η Novartis Hellas ΑΕΒΕ επιμελήθηκε αποκλειστικά τη μετάφραση και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τον τρόπο χρήσης του υλικού από τον αποδέκτη, στην διακριτική ευχέρεια του οποίου εναπόκειται η ενδεχόμενη δημοσίευση, καθώς και ο τρόπος αυτής.
 • Το παρόν δελτίο τύπου περιλαμβάνει μελλοντοστραφείς δηλώσεις υπό την έννοια της Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995. Οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις μπορούν γενικώς να αναγνωριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «δυνητικό», «μπορεί», «θα», «σχέδιο», «θα μπορούσε», «είναι πιθανό να», «αναμένεται», «προβλέπεται», «προσπαθούμε να», «περιμένουμε», «πιστεύουμε», «δεσμευόμαστε», «υπό διερεύνηση», «γραμμή ανάπτυξης», «έναρξη» ή παρόμοιους όρους, ή από τις ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις όσον αφορά δυνητικές εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά ή νέες ενδείξεις ή επισημάνσεις υπό διερεύνηση ή εγκεκριμένων προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου, ή όσον αφορά δυνητικά μελλοντικά έσοδα από τα εν λόγω προϊόντα. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Τέτοιες μελλοντοστραφείς δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες μας όσον αφορά μελλοντικά συμβάντα, και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες επαληθευτούν ή οι υποκείμενες παραδοχές αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στις μελλοντοστραφείς δηλώσεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα υπό διερεύνηση ή εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου θα υποβληθούν προς έγκριση ή θα λάβουν έγκριση για πώληση ή για οποιαδήποτε πρόσθετη ένδειξη ή επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα είναι εμπορικά επιτυχή στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες μας σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από ενέργειες ή καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τις διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών και αποζημίωσης από πλευράς των κυβερνήσεων, των πληρωτών και του γενικού κοινού και των απαιτήσεων για αυξημένη διαφάνεια στην τιμολόγηση, από τη δυνατότητά μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή να διατηρήσουμε την προστασία τους, από τις ειδικές προτιμήσεις συνταγογράφησης των ιατρών και των ασθενών, από τις γενικές πολιτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων και των προσπαθειών άμβλυνσης πανδημικών νόσων όπως η νόσος λόγω του COVID-19, από ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας, ακεραιότητας δεδομένων ή κατασκευής, από δυνητικές ή υπάρχουσες παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων και του απορρήτου των δεδομένων, ή βλάβες των πληροφοριακών μας συστημάτων, καθώς και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε μελλοντοστραφείς δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

Σχετικά με τη Novartis

 • Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες μας. Περίπου 108.000 άνθρωποι, πάνω από 140 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.novartis.com.

Σε τι δραστηριοποιείται η novartis

 • Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και η εταιρεία απασχολεί 400 περίπου άτομα σε όλη την Ελλάδα.

 

ΠΗΓΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Αυτο παλι,πώς ετσι;Προσπαθει να μας δειξει οτι ειναι καλο παιδι; Σαν τις αδελφες μα τα εμβολια που λενε οτι η ερευνα θα βοηθησει και για τη καταπολεμηση του καρκινου;[της ποδαγρας,της ονειρωξης,του γλουγλου]Να θυμηθω,το ’80 σε κατι εργαστηρια κατσε καλα εταιριας,στην Ελβετια,καποιοι χαρηκαν που βρηκαν το γονιδιο του καρκινου του ηπατος,αρα ευκολο να τον Καταπολεμησουν.40 χρονια περασαν.Μπορει να το ξεχασε και ο Γρηγορης.

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ