ΟΑΕΔ : Eισαγωγή 30 σπουδαστών (σχολικό έτος 2021-2022) “Εκδήλωση ενδιαφέροντος”

ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους στα πιο κάτω τμήματα κατάρτισης να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα: Τμήματα κατάρτισης που λειτουργούν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά.

Οι ειδικότητες

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής, για συνολικά έως 24 σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί 4 έτη.

2. ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας-Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής και Γεωτεχνικού, για συνολικά έως 6 σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί 5 έτη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ηλικία 15 έως 26 ετών
2. Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις- αξιολογήσεις
από δημόσιους φορείς.
3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Ειδικότερα, δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, έχουν
σπουδαστές με:
 Ελαφρά Νοητική Υστέρηση
 Σύνδρομο Down και συναφή σύνδρομα
 Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας
 Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης, ή
ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν
σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες
 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως συνδυαστικές διαταραχές ομιλίας και λόγου (δυσλεξία,
ΔΕΠΥ, κ.α) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα γίνει κατάταξη
υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη: το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού
έτους.

Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα γίνεται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Κέντρου στο πλαίσιο Δοκιμαστικού Προγράμματος 2-3 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψήφιου μαθητή και της οικογένειάς του.

Πως γίνεται η αξιολόγηση

  • Η εν λόγω αξιολόγηση γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και περιλαμβάνει συνέντευξη του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Αίτηση (υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)
2. Αστυνομική ταυτότητα του υποψήφιου σπουδαστή
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης
5. Διαγνωστικές γνωματεύσεις – αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά
Κέντρα, ΚΕΠΑ
6. Ιατρικές γνωματεύσεις εφ’ όσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέματα
υγείας και φαρμακευτικής αγωγής
7. Βιβλιάριο εμβολίων
8. Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας (εφ’ όσον υπάρχει)
9. Έγχρωμη φωτογραφία
10. Εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019
11. ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
12. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού με ΙΒΑΝ (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)
13. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Ακολουθεί βίντεο για τον ΟΑΕΔ

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here