ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ: Προτάσεις για εμβολιασμούς στα Κέντρα Υγείας

Ο εμβολιασμός του πληθυσμού αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Το μεγάλο βάρος θα επωμιστούν οι Πρωτοβάθμιες Δομές, τα ΚΥ και οι Μονάδες Υγείας. Πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι Υγειονομικοί της χώρας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα κατά προτεραιότητα και οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δεδομένης της κεντρικής απόφασης να χρησιμοποιηθούν τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ)  ως Εμβολιαστικά Κέντρα, πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας τους ως Μονάδες Υγείας πρόληψης και θεραπείας. Κανένα ΚΥ και καμία Μονάδα Υγείας να μη καταργηθεί, έστω και προσωρινά από τον μέχρι σήμερα ρόλο της, με διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα τους.

Η Ολομέλεια της ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ προτείνει:

 •  Συμμετοχή του Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού, πληνοδοντιάτρων, στα Εμβολιαστικά Κέντρα και μόνο με συναίνεση στους άνωτων 65 ετών, με κάλυψη από το κράτος της ιατρικής αστικής ευθύνης. Ο αριθμός των εμβολιαστικών κέντρων ανά μονάδα να είναι ανάλογος με των αριθμό των διαθέσιμων ιατρών.
 • Παρουσία σε κάθε βάρδια του κέντρου τουλάχιστον ενός Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή Γενικού Ιατρού.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις βεβαρημένου ιστορικού, ο ασθενής να έχει μαζί του
  έγγραφη βεβαίωση θεράποντος ιατρού, ότι δύναται να εμβολιαστεί, αλλιώς
  αναβάλλεται ο εμβολιασμός και θα παραπέμπεται για να λάβει βεβαίωση ή θα
  παραπέμπεται σε κέντρο Δευτεροβάθμιας Φροντίδας.
 •  Όλες οι μονάδες να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως προβλέπεται,
  όπως απινιδωτή, ambu και πλήρες φαρμακευτικό κιτ και να γίνει άμεσα σε
  κάθε μονάδα εκπαίδευση χρήσης του εξοπλισμού.
 • Πλήρης και Άμεση εντός 2-3 λεπτών διαθεσιμότητα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ,
  ειδικά εξοπλισμένου, όταν χρειαστεί.
 •  Η εργασία το Σάββατο να πραγματοποιείται σε Κ.Υ αστικού τύπου όπου
  είναι εφικτό βάσει του υπάρχοντος προσωπικού, να αμείβεται και να
  εξασφαλιστούν συνθήκες φύλαξης και καθαριότητας. Το ωράριο λειτουργίας
  όλες τις μέρες να μην υπερβαίνει το 12ωρο και σε κάθε περίπτωση να λήγει
  πριν τις 8μ.μ.

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε στάδια ή μεγάλους διαθέσιμουςχώρους μεγάλων πόλεων σε συνεργασία με τους Δήμους, ώστε νααποφευχθεί η δυσλειτουργία των δημόσιων δομών, με πλήρως οργανωμένη ομάδα αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων.

Άμεση Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας γιατρών στα ΚΥ με μόνιμη σχέσηεργασίας και με ταχείες διαδικασίες διορισμού. Αυξημένη Μοριοδότηση των υπηρετούντων ή υπηρετησάντων Επικουρικών Ιατρών. Αύξηση τωνΔημόσιων Δαπανών για τη Δημόσια Υγεία. Πολιτική λύση για τους 400υπηρετούντες ιατρούς με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίοι ούτως ή άλλωςσυμβάλλουν με το θεραπευτικό τους έργο στην ΠΦΥ και στα εμβολιαστικά κέντρα.

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here