Μόνον προς τις τράπεζες θα χορηγήσει νέες εγγυήσεις το Δημόσιο το 2021 – Απόφαση Χρ. Σταϊκούρα

Μόνον προς τις τράπεζες θα χορηγήσει εγγυήσεις εφέτος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με όσα προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Η χορήγηση εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί εργαλείο στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, διευκολύνοντας την άντληση ρευστότητας χωρίς την άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να παρέχει την εγγύησή του σύμφωνα με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, όπως προβλέπονται στον ν.4549/2018 και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

Απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα για τις κρατικές εγγυήσεις το 2021 που δημοσιεύθηκε σήμερα προβλέπει τα εξής:

«Καθορίζουμε το ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που δύνανται να παρασχεθούν εντός του έτους 2021, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζονται ρητά στο άρθρο 104 του Ν. 4549/2018, προς ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς ή κοινοπραξίες αυτών και οργανισμούς δημοσίου δικαίου, για δάνεια, εγγυητικές επιστολές, αντεγγυήσεις, πιστώσεις και κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο που χορηγούν στους φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 91 και 91Α του Ν. 4549/2018, στο ποσό των μηδέν (0) ευρώ».

Να σημειωθεί πως το 2020 παρασχέθηκαν κρατικές εγγυήσεις για την αποκατάσταση ζημιών προερχόμενων από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα, για τη ρευστότητα των τραπεζών, προς ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και σε πιστωτικά ιδρύματα, αποκλειστικά για επενδυτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Το 2020 οι νέες εγγυήσεις του Δημοσίου ανήλθαν στο 0,28% του ΑΕΠ, έναντι 0,23% το 2019, οι πληρωμές από καταπτώσεις εγγυήσεων ανήλθαν στο 0,05% του ΑΕΠ, έναντι 0,01% το 2019 και το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθε στο 5,68% του ΑΕΠ, έναντι 5,36% το 2019.

Να σημειωθεί πως για την επιτάχυνση της επεξεργασίας και πληρωμής των αιτημάτων κατάπτωσης εγγυήσεων που υποβάλλουν οι τράπεζες στο Δημόσιο (τα οποία αφορούν τη χορήγηση εγγυημένων δανείων σε φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικές επιχειρήσεις), υλοποιείται ήδη ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών εγγυήσεων.

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τη χρήση ψηφιακών δυνατοτήτων, όπως την αυτοματοποίηση της βεβαίωσης οφειλών στις ΔΟΥ και της παρακολούθησης κάθε δανειολήπτη με τη χρήση διεπαφών ανάμεσα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής και το Taxis, αλλά και τη λειτουργία του συστήματος «Ηλεκτρονικός Φάκελος Δανειολήπτη» (ήδη ολοκληρώθηκε) για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων που συνοδεύουν τα αιτήματα κατάπτωσης.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here