Η τραπεζική χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας

Οι ελληνικές τράπεζες στοχεύουν σε στήριξη της πραγματικής οικονομίας, παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια στους μικρότερου μεγέθους αξιόχρεους πελάτες τους, με ρίσκο ελεγχόμενο λόγω της χρήσης εγγυήσεων. 

Για να πετύχουν αυτό το δύσκολο στόχο θα αξιοποιήσουν δύο βασικά εργαλεία:

1. Το πρόγραμμα εγγυοδοσίας COVID-19: Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ενεργοποιηθεί ένα νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας ύψους 220 εκατ. ευρώ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης από τις τράπεζες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 άτομα και πραγματοποίησαν το 2019 κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η υποστήριξη 8.000 επιχειρήσεων με δάνεια που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περάσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση από την τράπεζα στην οποία απευθύνονται, να μην έχουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών σε τραπεζικές οφειλές και να μην έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% επί του ποσό της χρηματοδότησης. Το ποσό του δανείου μπορεί να φτάσει έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με μέγιστο ποσό τις 50.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος για τους 18 μήνες μετά τη δανειοδότηση. Η διάρκεια εξόφλησης μπορεί να φτάνει έως τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος και τα επιτόκια αναμένεται να διαμορφωθούν σε μονοψήφια επίπεδα.

2. Το προγράμματα «COSME»: Οι τράπεζες διαθέτουν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο του εγγυοδοτικού εργαλείου «COSME» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο παρέχει εγγυήσεις για το 50% κάθε δανείου. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει δανειοδοτικά προϊόντα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 2,50 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των δανείων μπορεί να φτάσει έως τις 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ τα επιτόκια κινούνται σε μονοψήφια επίπεδα. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα οι ίδιοι οι δανειολήπτες να παράσχουν εξασφαλίσεις για να μειώσουν περισσότερο το κόστος της χρηματοδότησης.

Μορφές χορήγησης

Οι μορφές χορήγησης που προσφέρονται μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

– Mακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την απόκτηση ή δημιουργία πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

– Mεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

– Bραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

Τα δάνεια είναι είτε τοκοχρεολυτικά είτε ανοιχτά (ανακυκλούμενα). Σύμφωνα με το Βήμα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και των δύο τρόπων αποπληρωμής. Δηλαδή για ένα διάστημα το δάνειο να εξοφλείται με τοκοχρεολυτικές δόσεις και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε αλληλόχρεο λογαριασμό με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου που έχει αποπληρωθεί.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here