Πιάνουν δουλειά οι Βουρλιώτης – Καραγιάννης στην Αρχή για το Ξέπλυμα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το διορισμό του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σημειώνεται πως στις 6 Ιουλίου η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ενέκρινε με ευρύτατη πλειοψηφία τον διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες των πρώην δικαστικών λειτουργών Χαράλαμπου Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη αντίστοιχα.

Η απόφαση των κ.κ. Σταϊκούρα και Τσιάρα αναφέρει πως οι κ.κ. Βουρλιώτης και Καραγιάννης θα ηγούνται της Αρχής για τρία έτη, έως το 2024.

H Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, συνεισφέροντας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.

Σκοπός της Αρχής είναι η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις επιμέρους μονάδες ως εξής:

  • Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 11 μέλη της Αρχής.
  • Β΄ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη της Αρχής.
  • Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη της Αρχής.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ