Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης δρομολογεί η κυβέρνηση

Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της διοικητικής κωδικοποίησης του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης προωθεί το υπουργείο Εργασίας, δίνοντάς σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στη σχέδιο του τεύχους διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 526.442 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα Διοικητικής Κωδικοποίησης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η κωδικοποίηση θα έχει ως στόχο τη σύνταξη Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης που εμπεριέχει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων νόμων και των απολύτως απαραίτητων για τις ανάγκες της κωδικοποίησης κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα όλες τις διατάξεις που εμπίπτουν άμεσα ή έμμεσα στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών της.

Μεταξύ των εργασιών που απαιτούνται, περιλαμβάνονται η συγκέντρωση των διατάξεων, η πρόταση τυχόν ελλείψεων στην οριοθέτηση του περιεχομένου της Κωδικοποίησης, η θεματική κατάταξη, η ταξινόμηση και η διάρθρωση της ύλης, η κατάρτιση διαγράμματος, η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα Διοικητικής Κωδικοποίησης, καθώς και η κατάρτιση πίνακα των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον.

Η κωδικοποίηση του δικαίου αποτελεί μια καίρια και συνεκτική δράση που εμπίπτει στις τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης που προωθούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων Διαδικασιών (ΕΠΑΔ). Στόχος είναι η εξασφάλιση της τήρησης της ασφάλειας δικαίου διότι:

  • Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα τους, έχουν γνώση των υποχρεώσεων τους και συμμορφώνονται καλύτερα ως προς τις νομικές απαιτήσεις.
  • Τα διοικητικά όργανα διευκολύνονται στην ταχύτερη εύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γεγονός που ενισχύει την εφαρμογή των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας αλλά και της εμπέδωσης της αρχής του κράτους δικαίου από τη Διοίκηση κατά τη δράση της.
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στην καταπολέμηση της πολυπλοκότητας και της ατελούς εφαρμογής των νόμων, την ενοποίηση και απλοποίηση του δικαίου, την αποφυγή της πολυδιάσπασης του νόμου, τη μείωση της πολυνομίας και κακονομίας και κατ’ επέκταση στην ουσιαστική και επιτυχή υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών της.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 31/07/2021, ενώ στη συνέχεια θα εκκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ