ΕΚΤ: Επιταχύνει τις αγορές ομολόγων, εστιάζει σε πληθωρισμό 2%

Την αλλαγή στόχευσης της νομισματικής της πολιτικής ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως θα διατηρήσει τα μέτρα χορήγησης ρευστότητας που έχει αναπτύξει, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο στόχο του 2% σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Ακόμη, ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1,85 δισ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το τρέχον τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικό υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους», σημειώνεται στη σχετική δήλωση του ΔΣ της τράπεζάς.

Στην ίδια βάση ξεκαθαρίσθηκε πως το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού.

Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, ξεκαθαρίσθηκε πως η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Σε σχέση με τη διενέργεια αγορών χρέους στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) αποσαφηνίσθηκε πως αυτό θα συνεχιστεί με αγορές ύψους 20 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Ακόμη, τονίσθηκε πως η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Ειδικότερα, αναφέρθηκε πως η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) παραμένει μια ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας τις τραπεζικές χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ