Τι ισχύει με την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων σε περιπτώσεις εταιρικής φοροδιαφυγής

Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου λόγω διαπίστωσης φοροδιαφυγής από εταιρεία μπορούν να επιβληθούν σε μέλη της διοίκησής της μόνο εφόσον τα τελευταία έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει διαχειριστικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1837/2020) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει διαπράξει φοροδιαφυγή, για τη νόμιμη επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου κατά προσώπου που συμμετέχει στο όργανο διοίκησης εταιρείας (πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, εκκαθαριστής κλπ.) δεν αρκεί απλά η ιδιότητα του μέλους.

Επιπρόσθετα, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει πράγματι ασκήσει, διαρκώς ή προσωρινά, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα της αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που διοικούν εταιρείες αναμορφώθηκε πρόσφατα ούτως ώστε για τη θεμελίωση τέτοιας ευθύνης να απαιτείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, υπαιτιότητα των προσώπων αυτών.

Άλλωστε, τα εν λόγω πρόσωπα παραδεκτά ασκούν δικαστική προσφυγή κατά της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής τους κατά πράξης επιβολής φόρου που εκδίδεται σε βάρος της εταιρείας, όπως κρίθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 498/2020).


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ