Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ σε ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση

Μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει δώσει εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο στοιχείων που αφορούν σε ακίνητα που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών Airbnb, ΗomeAway, Booking.com και εν μέσω θέρους οι έλεγχοι αυτοί είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Μάλιστα, οι έλεγχοι έχουν γίνει πιο απλοί και άμεσοι σε σχέση με πέρυσι, καθώς η ΑΑΔΕ έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τις Airbnb, Booking.com και VRBO, του Ομίλου της Expedia, σχετικά με τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που τηρείται στον ιστότοπο της. Το πρωτόκολλο συνεργασίας, που περιέχει λεπτομερείς όρους συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ψηφιακών πλατφορμών, προβλέπει πως:

  • Οι πλατφόρμες παρέχουν στους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
  • Οι πλατφόρμες ενημερώνουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης.
  • Μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ οι πλατφόρμες αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την δικαιολογημένη εξαίρεση.

Εφόσον εντοπίζονται από την ΑΑΔΕ ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών τους, από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής τους. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης καλείται προς ακρόαση στην εφορία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται πως το πρόστιμο για όσους δεν δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά εισοδήματά τους από την εκμετάλλευση των ακινήτων τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Aibnb ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και φθάνει μέχρι και τις 20.000 ευρώ για επανάληψη της παράβασης μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Αλλά οι έλεγχοι εκτείνονται και πέραν του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και ειδικότερα στον ΦΠΑ, στο φόρο διαμονής και σε λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό διότι στις περιπτώσεις που παρέχονται και άλλες υπηρεσίες κατά την διάρκεια της μίσθωσης ακινήτου, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής δεν υπόκειται σε φορολόγηση ως εισόδημα από ακίνητα, αλλά θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, εφόσον παρέχονται άλλες υπηρεσίες, όπως λ.χ. πρωινό, που είναι ανάλογες με αυτές που προσφέρονται από ξενοδοχεία, παύει να υφίσταται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ και εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Ειδικά για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, στην παραπάνω περίπτωση παροχής πρόσθετων υπηρεσιών, η μίσθωση παύει να θεωρείται αστική, και επιβάλλεται και φόρος διαμονής ποσού 0,50 ευρώ ανά ημέρα διανυκτέρευσης.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here