Μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων ζητούν οι λογιστές

Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ υπέβαλε προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  (ΠΟΦΕΕ). 

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Προς

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Κοινοποίηση
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
κ. Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 207

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και τις απαιτούμενες ενέργειες, σημειώσατε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020, παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων, κατά το έτος 2020, για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Πιο συγκεκριμένα τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) που είχαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων ή Συνέλευση των Εταίρων κατά το έτος 2020 – ήτοι ως απώτατη ημερομηνία την 10η ημέρα του ένατου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης – η προθεσμία σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ρυθμίστηκε ώστε να μπορεί να λάβει χώρα έως και 50 ημερολογιακές ημέρες μετά (σχ. η υπ’ αριθμόν 111428/21-10-2020 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

2. Για την παράταση των παραπάνω προθεσμιών λάβατε υπόψιν σας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και του υπερβολικού φόρτου των επιχειρήσεων και των Λογιστών – Φοροτεχνικών από τις αλλεπάλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις και κυρίως από τις πάμπολλες εφαρμογές και πλατφόρμες για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

3. Οι ίδιες, και πολύ περισσότερες έκτακτες ανάγκες εξακολουθούν να συντρέχουν, σε συνδυασμό με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες πάλι δεν επαρκούν, ενώ παράλληλα το χρονοδιάγραμμα των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι ήδη ασφυκτικά επιβαρυμμένο με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων (για την οποία επανειλημμένα αναφέρουμε ότι δεν επαρκεί η προθεσμία μέχρι 10/9) καθώς και δεκάδων άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων, τακτικών και έκτακτων (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, αναστολές εργασίας και κυρίως η νέα εφαρμογή arogi.gov.gr).

4. Εν όψει των παραπάνω και για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 61 του ν. 4722/2020, για τη μεταφορά των προθεσμιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα περιλαμβάνει όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και συγκεκριμένα τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τα παραπάνω την 30η Οκτωβρίου 2021.

5. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της επιβεβλημένης μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων για τις 30 Σεπτεμβρίου, η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να επιμετρά τον χρόνο της απώτατης προθεσμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, οπότε η προθεσμία αυτή θα πρέπει να καθοριστεί η 19η Νοεμβρίου.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.»


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here