ΤτΕ: Στο 20% των εισπράξεων του 2019 οι τουριστικές εισπράξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2021

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 446 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 7,5 δισ. ευρώ, κάτι που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην πτώση των τουριστικών εισπράξεων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 29,4% και 14,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 23,8% σε τρέχουσες τιμές και 7,3% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό (23,1% και 23,5% αντίστοιχα) σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 19,4% και 22,5% αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και από την επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 20,4%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 51,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 20% των εισπράξεων του 2019.

Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 22,3%. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σημείωσε αύξηση κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 714 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ, από 6,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 776 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2021 και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2, δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 11,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 9,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, δευτερευόντως, την αύξηση κατά 5,8 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here