Μεγάλες αλλαγές στον Προϋπολογισμό 2022 – Εισάγεται μηναίο «παρατηρητήριο» εσόδων

Λιγότερες από δέκα εργάσιμες ημέρες έχουν στη διάθεσή τους οι φορείς του Δημοσίου προκειμένου να στείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναλυτικά  στοιχεία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022. Μάλιστα, από εφέτος οι προβλέψεις των φορέων θα έχουν μεγαλύτερο «βάθος», καθώς θα πρέπει να προσδιορίζουν σε μηναία βάση τα προσδοκόμενα έσοδα.

Δεδομένου ότι η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων.

Ως εκ τούτου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης έχει επισημάνει σε υπουργεία και φορείς πως θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους, όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2022 θα έχει και μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Θα περιλαμβάνει και πίνακα με ενδεικτική μηνιαία κατανομή των δημοσίων εισπράξεων ανά κατηγορία εσόδων, κάτι που δεν συνέβαινε έως σήμερα.

Αυτό σημαίνει πως θα αποτυπώνονται αναλυτικά σε μηναία βάση τα προβλεπόμενα έσοδα από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογία κεφαλαίου, κοινωνικές εισφορές, μεταβιβάσεις, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, λοιπά τρέχοντα έσοδα, κ.α..

Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ακόμη πιο εμφανές κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το που οι στόχοι επιτεύχθηκαν και που σημειώθηκε υστέρηση σεσχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Για το λόγο αυτό το ΓΛΚ έχει αποσαφηνίσει πως οι προβλέψεις που θα του στείλουν έως τις 6 Σεπτέμβριου 2021 οι φορείς είναι αναγκαίο να υποβληθούν και με ανάλυση σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, την εποχικότητα και τα γεγονότα που επηρεάζουν τη μηνιαία κατανομή εκάστου εσόδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβλέψεις θα καταρτιστούν με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις (ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, απασχόληση κ.λπ.). Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς τα στοιχεία των δημοσίων εσόδων εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here