Αναβαθμίζονται τα Τελωνεία Αττικής και Θεσσαλονίκης – Τα νέα συστήματα

Ένα νέο υπερσύγχρονο ενοποιημένο σύστημα ομαδικών επικοινωνιών θα αποκτήσουν τα Τελωνεία Αττικής και Θεσσαλονίκης με την Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να έχει ήδη δρομολογήσει σχετικό διαγωνισμό.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνιών, ελέγχου, διοίκησης και συντονισμού, αξίας 65.000 ευρώ η οποία θα βοηθήσει την τελωνειακή υπηρεσία να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας, συντονισμού και διεκπεραίωσης όλων των επιχειρησιακών εργασιών της.

Το νέο σύστημα θα προσφέρει ομαδική και ατομική επικοινωνία με αμεσότητα και ασφάλεια, τόσο με διαβίβαση ήχου όσο και δεδομένων (μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο) με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, αλλά και την διαχείριση επειγόντων περιστατικών.

Το σύστημα θα διαθέτει 50 φορητούς τερματικούς σταθμούς επικοινωνίας (smartphones/tablets) μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα κατανομής σε ομάδες και συμμετοχής σε κανάλια επικοινωνιών. Ακόμη, θα περιέχει ένα σταθερό σταθμό επικοινωνίας στο δίκτυο της υπηρεσίας για τη διαχείριση των χρηστών και των ομάδων των φορητών τερματικών σταθμών, καθώς επίσης και τη διαχείριση των επικοινωνιών και επιχειρήσεων ως εκφωνητής κέντρου.

Η σηματοδοσία της επικοινωνίας του κινητού τερματικού με τον εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη με σύγχρονο αξιόπιστο αλγόριθμο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο διότι:

  • Οι διαχειριστές των ομάδων θα λειτουργούν ως εκφωνητές ασυρματικού κέντρου κατόπιν σχετικής άδειας από το διαχειριστή του συστήματος.
  • Οι χρήστες των τερματικών σταθμών θα καταγράφουν αρχεία βίντεο, ήχων, ή άλλων δεδομένων και θα τα αποστέλλουν στο σταθερό σταθμό στον οποίο υπάγονται, με την μορφή μηνύματος συνημμένου αρχείου.
  • Το σύστημα θα μεταφέρει δεδομένα θέσης των φορητών σταθμών το οποία θα είναι άμεσα ορατά ως στίγματα σε χαρτογραφικό υπόβαθρο στους σταθερούς σταθμούς υπαγωγής τους.
  • Ο διαχειριστής των ομάδων στον τερματικό σταθμό θα δύναται να εκτελεί απομακρυσμένα ενέργειες στους φορητούς σταθμούς των ομάδων του όπως λήψη φωτογραφιών, συνακρόαση.
  • Ο διαχειριστής των ομάδων στον σταθερό τερματικό σταθμό θα δύναται να διαχειρίζεται και να αποστέλλει μηνύματα στους σταθμούς των ομάδων του.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από την ΑΑΔΕ έχει οριστεί η 22/09/2021 και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/09/2021.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here