Σταθερός φορολογικός συντελεστής για μια δωδεκαετία για τις στρατηγικές επενδύσεις

Σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 έτη, ταχεία αδειοδότηση και χωροθέτηση των επενδυτικών έργων αλλά και επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις σε περιοχές που βρίσκονται σε φάση απολιγνιτοποίησης προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα διαρκέσει έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2021 .

Για πρώτη φορά προβλέπονται ενισχύσεις κεφαλαιακής μορφής, δηλαδή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ενώ το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενισχύσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις, μέσω του οποίου η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα είναι πιο ελκυστική η προσέλκυση και η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στη χώρα το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγεται η παροχή ενισχύσεων κεφαλαιακής μορφής για τις στρατηγικές επενδύσεις με κύριο στόχο την άμεση στήριξη των επενδυτικών σχεδίων εμβληματικού χαρακτήρα στις οποίες οι ενισχύσεις θα χορηγούνται χωρίς περιορισμό. Θεσμοθετείται δε η υποχρεωτική παρακολούθηση των διαδικασιών από ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές των έργων και επιτρέπεται η χρήση του αιγιαλού παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα και οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Όσες επενδύσεις θα χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές θα διέπονται από σταθερό φορολογικό συντελεστή για μια δωδεκαετία. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) οι επενδύσεις αυτές θα έχουν:

  • Φορολογική απαλλαγή που θα συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής θα συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας θα μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 3 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
  • Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών κατά ποσοστό 100%. Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

Επιπλέον με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου εισάγεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης καθώς για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία θα ξεκινά από την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του σχετικού φακέλου για κάθε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here