Τροπολογία νομιμοποιεί δαπάνες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή χαρακτηρίζονται κανονικές, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δαπάνες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού πληροφορικής, αλλά και για μισθώσεις ξενοδοχείων και διαμερισμάτων αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού πληροφορικής, οι οποίες έχουν νομίμως συναφθεί κατά το έτος 2020 και εγκριθεί, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου, όπου προβλέπεται, βάσει του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτές παρεχόμενα αγαθά και οι υπηρεσίες έχουν παραληφθεί οριστικά και στο σύνολό τους από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα θέματα κανονικότητας αναφέρονται στη μη έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων προέγκρισης δέσμευσης πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2021, προ της έκδοσης της σχετικής απόφασης ανάθεσης και της σύναψης της σύμβασης.

Αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης ξενοδοχείων και διαμερισμάτων αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, πρόκειται για συμβάσεις για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2020 οι απαιτούμενες δεσμεύσεις πιστώσεων βάσει των σχετικών αποφάσεων προέγκρισης.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here