Τεχνολογία υγείας: Ο ανοιχτός κώδικας μπορεί να βοηθήσει το ΕΣΥ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των ψηφιακών ρυθμίσεων

Ενώ η τεχνολογία παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας και τις παροχές φροντίδας των υγειονομικών φορέων του εθνικού συστήματος υγείας, μια σειρά προκλήσεων συνοδεύει την αναζήτηση των τεχνολογικών λύσεων από τις υπηρεσίες υγείας.

Στη Μεγάλη Βρετανία, ρυθμιστικά και κανονιστικά πλαίσια όπως τα Κριτήρια Αξιολόγησης Ψηφιακής Τεχνολογίας (DTAC), που αναπτύχθηκαν από το NHSX προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νέες τεχνολογίες πληρούν τις ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις, καθώς και τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων του National Data Guardian (NDG), που ισχύουν για κάθε οργανισμό που χειρίζεται πληροφορίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, είναι μόνο δύο παραδείγματα αυτών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που φέρουν μαζί τους τα ρυθμιστικά πλαίσια, οι φορείς του συστήματος υγείας χρειάζονται υποστήριξη και πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν εάν μια τεχνολογική πλατφόρμα πληροί τα κανονιστικά πρότυπα. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων. Για παράδειγμα, υπάρχουν παραδείγματα παρόχων που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία ψηφιακές λύσεις που πληρούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις και αποφέρουν τεράστια οφέλη για υπηρεσίες, ασθενείς και προσωπικό.

Εάν οργανισμοί στο σύστημα υγείας που προσπαθούν να δημιουργήσουν παρόμοιες πλατφόρμες ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες και το know how ενός φορέα που διαχειρίζεται ήδη με επιτυχία υπηρεσία που πληροί τα κανονιστικά πρότυπα, αυτό θα τους επέτρεπε να επαναλάβουν τη διαδικασία και να διασφαλίσουν ότι μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν την τεχνολογία με σωστό τρόπο.

Η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις μεθόδους διεξαγωγής ενός επιτυχημένου, συμβατού ψηφιακού έργου θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οφέλη για την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης κόστους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να διασφαλιστεί η επιτυχία της πλειονότητας των ψηφιακών έργων.

Το ερώτημα που προκύπτει, ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι: Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατή αυτή τη συνεργασία; Η απάντηση μπορεί να εντοπιστεί στη χρήση των αρχών του Ανοικτού Κώδικα που διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση και ένα μεγαλύτερο πρότυπο ανοιχτής συνεργασίας. Στην παραγωγή και την ανάπτυξη, ο ανοιχτός κώδικας ως ένα μοντέλο ανάπτυξης προωθεί την καθολική πρόσβαση μέσω της ελεύθερης άδειας για το σχεδιασμό ή προσχέδιο ενός προϊόντος, και την καθολική αναδιανομή του εν λόγω σχεδίου ή προσχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω βελτιώσής της από οποιονδήποτε. 

Υιοθετώντας τις αρχές του ανοικτού κώδικα σε ψηφιακά έργα – όπου νοσοκομεία και φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο έργο συνεργατών στο χώρο της υγείας – ίσως μεταφέρουμε τη συνεργασία σε ένα νέο, ανοιχτό επίπεδο. Και αν θέλουμε να κάνουμε αυτά τα τεχνολογικά έργα πραγματικά ανοιχτά και διαθέσιμα προς όφελος όλων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, οι ψηφιακοί εταίροι πρέπει να συνεργαστούν με το σύστημα υγείας για να εξηγήσουν πώς ο ανοικτός κώδικας μπορεί να ωφελήσει τους συναδέλφους τους παρόχους υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα.

Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Όταν ξεκινούν ένα ψηφιακό έργο, οι πάροχοι πρέπει να συνεργαστούν με το προσωπικό για να τους εκπαιδεύσουν στους κανονισμούς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια πλατφόρμα πληροί τα κανονιστικά πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τη μελλοντική τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με συναδέλφους σε άλλους φορείς.

Η τεχνολογία γίνεται ολοένα και περισσότερο ζωτική για το σύστημα υγείας, είτε μιλάμε για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή επείγουσα περίθαλψη. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι οργανισμοί υγείας να κατανοήσουν πώς να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές λύσεις, έτσι ώστε να πληρούν τους κανονισμούς και να μην καταλήγουν να είναι δαπανηρές ή/και μη εφαρμόσιμες. Μαθαίνοντας ο ένας από τις επιτυχίες του άλλου μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης για έργα που πέτυχαν και για τις διαδικασίες σχεδιασμού τους, μπορούμε να κάνουμε τεράστια βήματα στην επιτάχυνση της ψηφιακής εξέλιξης του συστήματος υγείας, ενώ παράλληλα παράγουμε αξία στην υπηρεσία της υγείας που είναι προς όφελος όλων.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here