Κομισιόν: Δέκα τομείς δράσης προκειμένου να ενισχυθεί η αυτονομία της ΕΕ

Την ετήσια έκθεση στρατηγικών προβλέψεων με τίτλο «Ικανότητα και ελευθερία δράσης της ΕΕ» ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Στην έκθεση αποτυπώνεται μια μακρόπνοη και πολυτομεακή προοπτική όσον αφορά την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε μια ολοένα και πιο πολυπολική και αμφισβητούμενη παγκόσμια τάξη. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει τέσσερις κύριες παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα και την ελευθερία δράσης της ΕΕ: κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα και τεχνολογικός μετασχηματισμός, πιέσεις στη δημοκρατία και τις αξίες, και αλλαγές στην παγκόσμια τάξη και δημογραφία. Επίσης, έχει προσδιορίσει δέκα βασικούς τομείς δράσης στους οποίους η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει ευκαιρίες για την εδραίωση της παγκόσμιας ηγετικής της θέσης και της ανοικτής στρατηγικής της αυτονομίας. Ως εκ τούτου, στα προγράμματα εργασίας της και κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της, η Επιτροπή εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές προβλέψεις.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Είναι πλέον σχεδόν καθημερινό βίωμα των Ευρωπαίων πολιτών το γεγονός ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προσωπική τους ζωή. Όλοι νιώθουμε ότι η δημοκρατία μας και οι ευρωπαϊκές μας αξίες τίθενται υπό αμφισβήτηση, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, ή ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσει την εξωτερική της πολιτική λόγω της μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης. Η έγκαιρη και βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις αυτές θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε εγκαίρως τέτοια σημαντικά ζητήματα και να οδηγούμε την Ένωσή μας σε θετική κατεύθυνση.»

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς, αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, δήλωσε: «Μολονότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον, η καλύτερη κατανόηση των βασικών τάσεων, αβεβαιοτήτων και ευκαιριών θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα και ελευθερία δράσης της ΕΕ. Έτσι, η παρούσα έκθεση στρατηγικών προβλέψεων εξετάζει τέσσερις τάσεις με σημαντικό αντίκτυπο στην ΕΕ και προσδιορίζει δέκα τομείς δράσης προκειμένου να ενισχυθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία μας και να εδραιωθεί η θέση μας στην παγκόσμια πρωτοπορία με ορίζοντα το 2050. Η πανδημία έκανε ακόμα εναργέστερη τη σημερινή ανάγκη για φιλόδοξες στρατηγικές επιλογές και η παρούσα έκθεση θα μας βοηθήσει να μην χάνουμε τον στόχο.»

Δέκα στρατηγικοί τομείς δράσης πολιτικής

  • Εξασφάλιση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας και τροφίμων.
  • Διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας, απαλλαγμένης από ανθρακούχες εκπομπές.
  • Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών αιχμής.
  • Διασφάλιση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες.
  • Εξασφάλιση της παγκόσμιας πρωτοπορίας στον καθορισμό προτύπων.
  • Οικοδόμηση ανθεκτικών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.
  • Ανάπτυξη και διατήρηση δεξιοτήτων και ταλέντων που ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες της ΕΕ.
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας και της πρόσβασης στο διάστημα.
  • Συνεργασία με παγκόσμιους εταίρους για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας για όλους.
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θεσμικών οργάνων.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here