Ιατρικές συσκευές αγορά: Ευκαιρίες ανάπτυξης με τεχνολογία αιχμής

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα νοσοκομεία και τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση. Αυτή η πίεση προκαλείται από το υψηλό λειτουργικό και διοικητικό κόστος, τα μειωμένα έσοδα και τα ποσοστά αποζημίωσης. Προκαλείται και από το αυξανόμενο κόστος τόσο των ιατρικών συσκευών (λόγω της τεχνολογικής προόδου) όσο και της υποδομής. Η πανδημία Covid-19 έχει εντείνει αυτήν την οικονομική κρίση, καθώς ο όγκος των ασθενών μειώθηκε και επηρέασε αρνητικά τα έσοδα περαιτέρω. Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα νοσοκομεία πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογία που βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα των ασθενών.

Ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά ιατρικών συσκευών

Η τεχνολογία αιχμής προσελκύει περισσότερους ασθενείς. Βοηθά επίσης τα νοσοκομεία να προσλάβουν ή να διατηρήσουν εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς, βελτιώνοντας την ικανότητα και τα κίνητρά τους. Ωστόσο, πολλά νοσοκομεία και συστήματα υγείας στοχεύουν στη διατήρηση μετρητών. Τους καθιστούν τον κίνδυνο να αποτρέψουν τη διοχέτευση σημαντικών ποσών σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που είναι επιρρεπής σε παλαιότητα. Κατά συνέπεια, τα νοσοκομεία χρειάζονται εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης ή προμήθειας. Αυτή η ανάγκη οδηγεί σε καινοτόμα μοντέλα προμήθειας. Παραδείγματα η μίσθωση μεταξύ ΚΑΕ ιατρικών συσκευών και εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Τα μοντέλα χρηματοδοτικής μίσθωσης τοποθετούν τα νοσοκομεία να προμηθεύονται προηγμένο εξοπλισμό με ταυτόχρονη εξοικονόμηση μετρητών. Με την επιλογή της ιδιοκτησίας των συσκευών ή της ανανέωσης των συμβάσεων στο τέλος της περιόδου μίσθωσης. Επιπλέον, ορισμένοι ΚΑΕ ιατρικών συσκευών βελτιώνουν την προσιτή τιμή ιατρικών συσκευών για νοσοκομεία μέσω καινοτόμων χρηματοδοτήσεων. Άλλοι συνεργάζονται με εταιρείες χρηματοδότησης τρίτων για τον σχεδιασμό προσαρμοσμένων οικονομικών λύσεων. Καινοτόμα μοντέλα πωλήσεων, όπως η μίσθωση, δε βελτιώνουν μόνο την υιοθέτηση συσκευών στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης βελτιώνουν τα έσοδα για ΚΑΕ και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσω της εισαγωγής προσφορών προστιθέμενης αξίας. Σε ανεπτυγμένες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες οι πάροχοι απαιτούν από τους προμηθευτές ιατρικών συσκευών να μοιράζονται τον κίνδυνο. Απαιτούν επίσης να προσφέρουν βελτιωμένη αξία πέρα ​​από τα προϊόντα τους.

Η μίσθωση καταλύει τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πωλητές να εισάγουν επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε υπηρεσίες, όπως:

  • βελτιστοποίηση αποθεμάτων
  • διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
  • προβλέψιμη συντήρηση
  • διαχείριση κύκλου ζωής εξοπλισμού

Επιτρέπει στα νοσοκομεία στις ανεπτυγμένες αγορές να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της συσκευής, μεταφέροντας τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού στους πωλητές. Παράλληλα τους αφήνει να επικεντρωθούν στους βασικούς κλινικούς στόχους, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των ασθενών. Στις αναδυόμενες αγορές, η μίσθωση δημιουργεί βελτιωμένη πρόσβαση στις κατάλληλες τεχνολογίες με χαμηλότερο κόστος εκ των προτέρων για τους παρόχους. Η χρηματοδοτική μίσθωση επιτρέπει στους ΚΑΕ να:

  • μειώσουν τον κύκλο πωλήσεων
  • αποφύγουν τις τεράστιες εκπτώσεις καθώς το κόστος είναι σταθερό και συνεχές
  • συγκεντρώνουν λύσεις
  • δημιουργούν επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων

Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη οικονομική πίεση στους παρόχους και την αυξανόμενη ζήτηση για προμηθευτές ιατρικών συσκευών, το μοντέλο εμπορευματοποίησης βάσει προϊόντων θα ανοίξει το δρόμο προς ένα μοντέλο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εξυπηρέτησης, το οποίο ωφελεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην αλυσίδα αξίας.

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here