Κορωνοϊός Κόσμος: Η εκπαίδευση βλάφτηκε, ωστόσο, η καινοτομία εμπνεύστηκε από την πανδημία

Κορωνοϊός Κόσμος: Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 την εκπαίδευση; Αρκετά έργα που εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η εξ αποστάσεως μάθηση επηρέασε την εκπαίδευση – και διευρύνθηκαν τα κενά ανισότητας – χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών. Η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 σηματοδότησε την έναρξη ενός μαζικού πειράματος στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2020, οι εκπαιδευτικοί, οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγκάστηκαν να βρουν νέους τρόπους για να διατηρήσουν τους μαθητές ασφαλείς και υγιείς ενώ προσπαθούσαν να ελαχιστοποιήσουν τις μαθησιακές απώλειες. Η εξ αποστάσεως μάθηση έκανε ιδιαίτερα πρακτικά μαθήματα επιστήμης και τεχνολογίας ένα δύσκολο πρόβλημα επίλυσης.

Λειτούργησαν όμως αυτές οι προσπάθειες; Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών έχει χορηγήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια που καλύπτουν 1.200 επιχορηγήσεις για να μάθουν, πολλά από αυτά για μελέτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η COVID-19 έχει επηρεάσει την προσχολική ηλικία έως τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).

Αρκετά έργα επικεντρώνονται στη μετάβαση από την προσωπική στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως ένα που διαπίστωσε ότι τα προβλήματα τεχνολογίας και διαδικτύου διέκοψαν τη μάθηση περίπου 1 στους 6 προπτυχιακούς φοιτητές STEM. Άλλες ομάδες εξετάζουν πώς η πανδημία ανέδειξε ή επιδείνωσε τις υπάρχουσες ανισότητες, όπως λιγότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές και δυσανάλογα μεγαλύτερες μαθησιακές απώλειες μεταξύ φοιτητών χαμηλού εισοδήματος και μειονοτήτων.

Μερικά έργα εξετάζουν επίσης πώς οι στρεσσογόνοι παράγοντες όπως η στέγαση, το φαγητό και η έλλειψη παιδικής φροντίδας επηρέασαν την ψυχική υγεία των μαθητών. Αν και μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας θα εντοπίσει, θα χαρακτηρίσει και θα ποσοτικοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, η έρευνα μπορεί επίσης να εντοπίσει προσεγγίσεις που λειτούργησαν καλά σε αυτούς τους απρόβλεπτους καιρούς.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν την πανδημία για να εμπλέξουν τους μαθητές σε έρευνα μικροβιολογίας σε πραγματικό χρόνο. Ένα άλλο έργο χρησιμοποιεί την πανδημία ως μελέτη περίπτωσης για την ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων λυκείου σχετικά με επιδημίες μολυσματικών ασθενειών.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here